nervy

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index

Tato stránka uvádí termíny obsažené v Tezaurus termínů psychologického indexu publikovaných APA s odkazy na příslušné články na této stránce. Jedná se o jednu z hlavních existujících znalostních struktur v rámci oboru Naším záměrem je sladit obsah Psychology Wiki tak, aby byl kompatibilní s tezaurem. Prosím, nepřidávejte sem termíny, protože se jimi systematicky zabývám. Ale […]

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index Read More »

Karl Ewald Konstantin Hering

Heinrich Ewald Hering (5. srpna 1834 – 26. ledna 1918) byl německý fyziolog, který se zabýval výzkumem barevného vidění a prostorového vnímání. Hering nesouhlasil s vůdčí teorií vyvinutou převážně Thomasem Youngem a Hermannem von Helmholtzem. Helmholtzova teorie uváděla, že lidské oko vnímá všechny barvy ve smyslu tří základních barev: červené, zelené a modré. Hering místo

Karl Ewald Konstantin Hering Read More »

Vnitřní zvukovod

Vnitřní akustický meatus (také vnitřní sluchový meatus) je kanálek v spánkové kosti lebky, který přenáší nervy zevnitř lebky do středního a vnitřního ucha. Otvor do vnitřního akustického meatu je umístěn uvnitř lebeční dutiny, poblíž středu zadního povrchu spánkové kosti. Velikost se značně liší; jeho okraje jsou hladké a zaoblené. Kanál je krátký (asi 1 cm)

Vnitřní zvukovod Read More »

Bolest u ryb

Bolest je komplexní stav s výraznou vnímací kvalitou, ale také spojený s utrpením, což je emocionální stav. Mnoho lidí se domnívá, že jediný plně spolehlivý způsob, jak určit přítomnost bolesti, je introspekce. Kvůli této složitosti nelze přítomnost bolesti u zvířete, nebo jiného člověka, určit jednoznačně pomocí pozorovacích metod, ale závěr, že zvířata zažívají bolest, je

Bolest u ryb Read More »

Index článků z neurověd

Abducens nerve – Acalculia – Acetylcholin – Acetylcholinesteráza – Acoustic nerve – Action potential – Adenosin – Adrenergic nerve – Adrenergic receptors – Afferent pathways – Afferent stimulation – Agnosia – Agraphia AIDS dementia complex – Alanines – Alcoholic hallucinosis – Alcoholic psychosis – Alexia – Alpha rhythm – Alzheimer disease – Aminokyseliny – Amygdala – Anencefalie – Angiotensin – Anosognosie – Anoxia – Anterográdní amnézie – Afázie – Apraxie – Asparagová kyselina – Ataxie – Athetóza – Audiogenní záchvaty – Sluchové kůry mozkové – Sluchové evokovaný potenciál –

Index článků z neurověd Read More »

Neurotoxiny

Podrobnosti o jednotlivých neurotoxinech viz:Seznam neurotoxinů Neurotoxiny lze nalézt v řadě organismů, včetně některých kmenů sinic, které lze nalézt v květech řas nebo vyplavené na pobřeží v zeleném bahně Neurotoxin je odvozen z řeckého νευρών (nevron / neuron), což znamená „nerv“ (odvozeno z neuro: „šňůra“) a latinského toxicum, což znamená „jed“ (odvozeno z řeckého τοξικόν

Neurotoxiny Read More »

Vzteklina

Virus vztekliny cestuje do mozku následováním periferních nervů. Inkubační doba onemocnění závisí na tom, jak daleko musí virus cestovat, aby se dostal do centrálního nervového systému, obvykle to trvá několik měsíců. Jakmile se infekce dostane do centrálního nervového systému a příznaky se začnou projevovat, infekce je prakticky neléčitelná a obvykle smrtelná během několika dní. Příznaky

Vzteklina Read More »

Neuroimunologie

Neuroimunologie je obor kombinující neurovědu, studium nervového systému a imunologii, studium imunitního systému. Neuroimunologové se snaží lépe porozumět interakcím těchto dvou komplexních systémů během vývoje, homeostázy a reakce na zranění. Dlouhodobým cílem této rychle se rozvíjející výzkumné oblasti je dále rozvíjet naše chápání patologie určitých neurologických onemocnění, z nichž některá nemají jasnou etiologii. Tím neuroimunologie

Neuroimunologie Read More »

Dlouhé řasnaté nervy

Dlouhé řasnaté nervy, dva nebo tři v počtu, jsou vydávány z nasociliary, jak to prochází optického nervu. Doprovázejí krátké řasnaté nervy z řasnatého ganglionu, probodávají zadní část skléry a běží vpřed mezi ní a cévnatkou, jsou distribuovány do duhovky a rohovky. Dlouhé řasnaté nervy poskytují smyslovou inervaci oční bulvy. Navíc mohou obsahovat sympatická vlákna od

Dlouhé řasnaté nervy Read More »

Oftalmologické vyšetření

Tradiční Snellenův diagram používaný pro testování zrakové ostrosti. Pouze ilustrace; jedná se o zvětšený obraz, a proto není vhodný pro testování zraku. Vyšetření očí štěrbinovou lampou na oční klinice Oční vyšetření je soubor testů prováděných oftalmologem nebo optometristou, které hodnotí zrak a schopnost soustředit se a rozeznat předměty, jakož i další testy a vyšetření týkající

Oftalmologické vyšetření Read More »