Karl Ewald Konstantin Hering

Heinrich Ewald Hering (5. srpna 1834 – 26. ledna 1918) byl německý fyziolog, který se zabýval výzkumem barevného vidění a prostorového vnímání. Hering nesouhlasil s vůdčí teorií vyvinutou převážně Thomasem Youngem a Hermannem von Helmholtzem. Helmholtzova teorie uváděla, že lidské oko vnímá všechny barvy ve smyslu tří základních barev: červené, zelené a modré. Hering místo toho věřil, že vizuální systém funguje na základě systému barevného oportunismu, návrh, který je nyní všeobecně uznáván jako správný.

Hering se podíval více na kvalitativní aspekty barev a řekl, že existuje šest základních barev, spojených ve třech párech: červeno-zelená, žluto-modrá a bílo-černá. Každý receptor, který byl vypnut jednou z těchto barev, byl vzrušen svou spojenou barvou. To má za následek šest různých receptorů. Vysvětlovalo to také dozvuky. Jeho teorie byla rehabilitována v sedmdesátých letech, kdy Edwin Land vyvinul Retinexovu teorii, která tvrdila, že zatímco Helmholtzovy barvy drží pro oko, v mozku jsou tři barvy přeloženy do šesti.

Heinrich Ewald Hering navštěvoval univerzity v Praze a v Kielu, doktorát získal v roce 1893 v Kielu, kde pracoval v ústavu pro obecnou a experimentální patologii 1893-1898. V roce 1895 byl habilitován pro obecnou a experimentální patologii, mimořádným profesorem se stal v roce 1901, profesorem v roce 1903. V roce 1913 následoval hovor do Kolína nad Rýnem, jako profesor fyziologie.

Hering nebyl příliš populární člověk, ale byl to významný lékařský vědec, uznávaný pro svou důkladnost a tvrdohlavost. Jeho výzkum se týká normální a patologické fyziologie nervového systému, svalů, srdce, cév a autonomního nervového systému. Jeho práce na automatické regulaci oběhu pressoreceptorovými nervy mu vynesla doporučení na Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu, ale nedostal ji.

V roce 1861 popsal optický klam, který dnes nese jeho jméno – Heringova iluze.

Doporučujeme:  Dehumanizace

Vyvinul také Heringův zákon o rovném innervation, který popisuje konjugaci sakádů u zvířat.