Co je individuální terapie a jak funguje?

Individuální terapie je jedním z typů psychoterapie, při níž vyškolený odborník pomáhá jedné osobě pracovat s osobními problémy, kterým čelí. Jedná se o účinnou pomoc při nejrůznějších emočních obtíží a duševních onemocnění. Je také známá jako terapie rozhovorem a může pomoci zlepšit nebo zvládnout příznaky, které ovlivňují pohodu jednotlivce.

Jak funguje individuální terapie?

Terapeutická sezení dávají jednotlivcům příležitost důvěrně probrat problémy nebo situace s vyškoleným odborníkem. Nemusí nutně vést k tomu, že problémy zmizí, ale vybaví jedince nástroji potřebnými k jejich vhodnějšímu zvládání.

Co je individuální psychoterapie?

Individuální terapie je užitečná v mnoha typech situací, které způsobují stres, hněv, smutek nebo konflikt. V příjemném, soukromém prostředí bude jednotlivec s terapeutem zkoumat mnoho různých důležitých otázek, včetně:

 • vyjadřování myšlenek a emocí

 • vzorce chování

 • řešení problémů

 • řešení konfliktů

 • silných a slabých stránkek

Individuální terapie může být krátkodobá (zaměřená na okamžité problémy) nebo dlouhodobá (zabývající se složitějšími problémy). Počet sezení a frekvence schůzek závisí na individuální situaci a doporučení psychoterapeuta.

Přesný způsob provádění této terapie bývá různý v závislosti na daných problémech, postupech terapeuta a potřebách jednotlivce.

Je pro vás individuální psychoterapie vhodná?

Někteří lidé váhají, zda se přihlásit na terapii, protože mají vůči duševním nemocem stigma. Individuální terapie je však přínosná pro všechny typy lidí, kteří mohou mít některý z těchto běžných problémů:

 • Extrémní emoce, jako je smutek nebo hněv.

 • Nedávné trauma, například úmrtí blízké osoby nebo rozvod

 • Užívání návykových látek

 • Problémy v práci

 • Ztráta radosti ze života a deprese

 • Napjaté rodinné anebo osobní vztahy

 • Obavy ze strany přátel nebo rodiny

Přínosy individuální terapie

Individuální terapie je účinnou pomocí u mnoha typů duševních, emocionálních a behaviorálních zdravotních problémů. Může však také pomoci lidem, kteří čelí obtížným životním situacím nebo by si rádi vytvořili zdravější a funkčnější osobní návyky.

Doporučujeme:  Proč byste měli vyzkoušet encountrovou skupinu?

Terapeutická sezení mohou poskytnout následující možnosti:

 • rozšíření vaší podpůrné sítě

 • lepší porozumění sobě samému

 • lepší identifikace emocí a lepší zacházení s nimi

 • chápání příčin současných problémů

 • poskytnutí strategií pro zvládání problémů

 • zvládání příznaků

 • usnadnění změny životního stylu

Ať už jsou vaše problémy jakékoli, terapie vám může změnit život. V naší databázi psychoterapeutů naleznete velké množství psychologů, kteří se věnují práci s individuálními klienty.

Diskuze