Staniny

Stanine (STAndard NINE) je metoda škálování výsledků testů na devítibodové standardní stupnici s průměrem pět (5) a standardní odchylkou dva (2).

Skóre testů se škáluje na staninové skóre pomocí následujícího algoritmu:

Základním základem pro získání staninů je, že normální rozdělení je rozděleno do devíti intervalů, z nichž každý má šířku jedné poloviny směrodatné odchylky bez prvního a posledního. Průměr leží přibližně ve středu pátého intervalu.

Staniny mohou být použity k převedení jakéhokoliv skóre testu na jednociferné číslo. To bylo cenné, když papírové děrné štítky byly standardní metodou ukládání tohoto druhu informací. Nicméně, protože všechny staniny jsou celá čísla, dvě skóre v jedné stanině jsou někdy dále od sebe než dvě skóre v sousedních staninách. To snižuje jejich hodnotu.

Dnes se staniny většinou používají při vzdělávacím hodnocení. Albertská univerzita v kanadském Edmontonu používala staninový systém až do roku 2003, kdy přešla na čtyřbodovou stupnici .

Doporučujeme:  Unicode