Co je to psychoterapie?

Psychoterapie může být prospěšná každému. Rozhovor s vyškoleným odborníkem vám může pomoci prozkoumat vaše obavy, myšlenky a pocity a zlepšit vaše duševní zdraví.

Možná máte pocit, že to, co prožíváte, není dostatečně závažné na to, abyste vyhledali pomoc, nebo si nejste jisti, jaký druh podpory vám může psychoterapie nabídnout. Každému však může prospět, když si lépe uvědomí, jak vidí svět a proč.

Někdy se psychoterapii a „psychoterapeutickému poradenství, říká léčba mluvením. Většinou je to proto, že zahrnují rozhovor o emocionálních potížích s vyškoleným psychoterapeutem. Může se jednat o cokoli od smutku přes úzkost, potíže ve vztazích až po závislost.

Psychoterapeuti v našem seznamu jsou vyškoleni tak, aby vám pomohli vyjádřit vaše myšlenky a pocity a prozkoumat, co se při tom objevuje. Naslouchají vám a poskytují prostor bez předsudků, abyste se cítili vyslechnuti a pochopeni.

S čím může psychoterapie pomoci?

Nemusíte být v krizi nebo mít diagnostikované duševní onemocnění, abyste mohli podstoupit psychoterapii. Může vám pomoci s emočními nebo duševními problémy, včetně:

 • úzkost
 • pocitu nejistoty a zmatení
 • problémů se zvládáním stresu nebo zotavením se ze stresových situací
 • nedostatkem sebedůvěry nebo extrémní stydlivostí
 • zvládání následků zneužívání
 • pocitů deprese, smutku, zármutku nebo prázdnoty
 • extrémními výkyvy nálad
 • potíži s navazováním nebo udržováním vztahů nebo opakované navazování neuspokojivých nebo destruktivních vztahů
 • sexuálními problémy
 • potíže vyrovnat se se ztrátami, jako je ztráta blízké osoby, rozvod nebo nezaměstnanost.
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • obsedantní chování
 • záchvaty paniky a fobie.

Jak mi psychoterapie pomůže?

Psychoterapie si uvědomuje trvalý dopad traumatu a negativních životních událostí v našem životě. To jsou situace, kdy se kvůli stresujícím událostem, které prožíváte nebo jste jejich svědky, cítíte nejistí, bezmocní nebo zranitelní. Ve spolupráci s terapeutem budete přemýšlet o tom, co se vám stalo, nikoli o tom, co je s vámi špatně. Důraz je kladen spíše na soucitné naslouchání a porozumění než na stanovení diagnózy.

Doporučujeme:  Jakou podobu může mít psychoterapie?

Psychoterapie může být silnou, život měnící zkušeností, která vám může pomoci zlepšit vaše duševní zdraví, překonat sociální nebo emocionální problémy a naplnit váš potenciál. Vyškolený psychoterapeut vám může pomoci:

 • vyjádřit své pocity a zpracovat je v bezpečném a podpůrném vztahu
 • získat hlubší vhled do problémů, kterým čelíte
 • mluvit v důvěrném prostředí o věcech, o kterých se možná necítíte být schopni mluvit s nikým jiným.
 • najít lepší způsoby, jak se vyrovnat s pocity a obavami
 • změnit způsob svého myšlení a chování a zlepšit tak svou duševní a emoční pohodu.
 • zlepšit vztahy ve svém životě, včetně vztahů se sebou samým
 • pochopit smysl všech klinických diagnóz, které jste měli, tím, že porozumíte tomu, co se vám stalo.
 • uzdravit se z traumatu
 • naučit se lépe komunikovat a tolerovat odlišnosti sebe i druhých.

Jaké typy terapie existují?

Kromě rozhovoru může terapie využívat celou řadu metod, včetně umění, hudby, dramatu a pohybu. Každá z nich má jiný přínos, ale výzkumy ukazují, že pro překonání problémů, které vás přivedly k terapii, je nejdůležitější vztah mezi vámi a vaším psychoterapeutem.

Existuje také mnoho různých formátů psychoterapie. Terapeut vám může poskytnout individuální podporu, nebo může pracovat s vámi a partnerem či rodinným příslušníkem nebo ve skupině. Můžete se s ním setkávat osobně v jeho ordinaci nebo doma, nebo s ním mluvit po telefonu či prostřednictvím videochatu online.

Co se děje během psychoterapeutických sezení?

Jde o to, abyste měli možnost společně s terapeutem prozkoumat problém nebo obavu, na které chcete pracovat. Různí terapeuti vás v tom budou podporovat různými způsoby. Někteří vás budou podporovat v tom, abyste mluvili obecně o svých pocitech, chování a myšlenkách, jiní k tomu budou mít specifická cvičení. Nebudou vám říkat, co máte dělat, ale budou vám naslouchat a mohou klást otázky, které vám pomohou vidět věci v novém světle.

Doporučujeme:  Co mi může psychoterapie dát?

Diskuze