Leden 2024

Nepříznivé důsledky poruch osobnosti

Co jsou poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti jsou skupina duševních poruch, které se projevují jako zvláštní způsob chování a myšlení, který je pro danou osobu charakteristický a nepříznivě ovlivňuje její život. Mezi nejčastější poruchy osobnosti patří schizoidní, paranoická a borderline porucha. Důsledky poruch osobnosti Poruchy osobnosti mohou mít nepříznivé důsledky na osobní, profesionální a sociální život […]

Nepříznivé důsledky poruch osobnosti Read More »

Hydroxylázy

Hydroxylace je jakýkoli chemický proces, který zavádí jednu nebo více hydroxylových skupin (-OH) do sloučeniny (nebo radikálu) a tím ji oxiduje. V biochemii jsou hydroxylační reakce často usnadňovány enzymy nazývanými hydroxylázy. Prolin je hlavní reziduum hydroxylované v proteinech, které se vyskytuje na atomu a tvoří hydroxyprolin (Hyp), základní prvek kolagenu, následně nezbytný prvek pojivové tkáně.

Hydroxylázy Read More »

Problematika spolupráce psycholog – psychiatr

Co je spolupráce mezi psychologem a psychiatrem? Spolupráce mezi psychologem a psychiatrem je velmi důležitým aspektem léčby pacienta. Jsou to dvě odlišné disciplíny, které mají obecně společný cíl – udržení zdraví a dobrého duševního zdraví pacienta. Vzájemná spolupráce mezi psychologem a psychiatrem může pomoci při diagnostice, terapii a celkovém zlepšení psychického stavu pacienta. Dělení odpovědnosti

Problematika spolupráce psycholog – psychiatr Read More »

Emoční zvládání pro lidi s poruchou osobnosti

Co je to emoční zvládání? Emoční zvládání je schopnost člověka regulovat a správně interpretovat svoje emoce. Pro lidi s poruchou osobnosti je to obzvláště těžké, protože jejich negativní myšlení a nízké sebeúctě jim brání v tom, aby správně zvládli všechny emoce. Důležitost emočního zvládání Emoční zvládání je klíčovou součástí zdravého sebevědomí a může značně ovlivnit

Emoční zvládání pro lidi s poruchou osobnosti Read More »

Jaká jsou nejčastější poruchy nálad a jak se jim vyhnout

Co jsou nejčastější poruchy nálad? Poruchy nálad jsou psychické obtíže, které mohou zásadně ovlivnit každodenní život. Mohou mít různou formu a různou intenzitu, ale všechny znamenají změny nálad a změny chování. Nejčastější poruchy nálad mohou být rozděleny do následujících skupin: Deprese Bipolární porucha Manická deprese Panické ataky Fobie Jak se poruchám nálad vyhnout? Ačkoliv poruchy

Jaká jsou nejčastější poruchy nálad a jak se jim vyhnout Read More »

Jaké jsou příčiny rodinného konfliktu?

Co jsou rodinné konflikty? Rodinné konflikty jsou konflikty mezi členy rodiny, které vedou k nejrůznějším neúspěchům vůči sobě navzájem. Může to být odcházení od rodičů, vzájemný nedostatek respektu, ztráta komunikace, nedorozumění nebo i fyzické agrese. Všechny tyto problémy mohou mít za následek vážné důsledky pro kvalitu života členů rodiny. Příčiny rodinného konfliktu 1. Názorové rozdíly:

Jaké jsou příčiny rodinného konfliktu? Read More »

Jak pomoci lidem překonat traumata po válce?

Jak pomoci lidem překonat traumata po válce? Válka zanechává lidem nejen fyzické, ale i psychické následky, které mohou být obtížné překonat. Přestože je proces léčby často náročný, existuje mnoho způsobů, jak lidem pomoci s traumatem. Podpora psychického zdraví Jedním z nejdůležitějších kroků k překonání traumata po válce je podpora psychického zdraví. V první řadě je

Jak pomoci lidem překonat traumata po válce? Read More »

Bojujte se skrytým překážkám v vztahu

Překonávejte skryté překážky ve vztahu Pochopte, jak fungují skryté překážky ve vztazích Skryté překážky ve vztazích jsou jako černá skříňka. Je velmi obtížné vidět je, dokud se neobjeví. Až poté, co se skrytá překážka objeví, můžete zjistit, co se skrývá uvnitř. Takové překážky obvykle vycházejí z minulosti, z důvěry, z nedostatku komunikace nebo z dalších

Bojujte se skrytým překážkám v vztahu Read More »

Komplexní post-traumatické stresové poruchy a jejich projevy

Co je komplexní post-traumatická stresová porucha? Komplexní post-traumatická stresová porucha (PTSP) je psychické onemocnění způsobené dlouhodobě přetrvávajícím traumatickým zážitkem. Tento druh poruchy může vzniknout po jednorázovém nebo dlouhodobém traumatu, například v případě zneužívání, domácího násilí, válečných konfliktů nebo úmrtí blízké osoby. Jaké jsou projevy komplexní post-traumatické stresové poruchy? Komplexní post-traumatická stresová porucha může mít širokou

Komplexní post-traumatické stresové poruchy a jejich projevy Read More »