Co je párová terapie?

Párová terapie je forma psychoterapie, která vám a vašemu partnerovi pomůže zlepšit váš vztah. Pokud máte ve vztahu potíže, můžete vyhledat párovou terapii, která vám pomůže obnovit váš vztah.

Párová terapie může řešit širokou škálu problémů ve vztahu, včetně opakujících se konfliktů, pocitu odloučení, nevěry, problémů souvisejících se sexem nebo potíží způsobených vnějšími stresory. Párová terapie vám může pomoci v jakékoli fázi vašeho vztahu, bez ohledu na rodinný stav, věk, rasu, víru nebo sexuální orientaci.

Mezi některé formy této terapie patří manželské poradenství, předmanželské poradenství a rodinná terapie. Obvykle se jedná o krátkodobou formu terapie.

Typy párové terapie

Existuje řada přístupů k párové terapii, které mohou zahrnovat:

Terapie zaměřená na emoce: Zaměřuje se na zlepšení vazby a pouta mezi vámi a vaším partnerem. Terapeut vám pomáhá pochopit a změnit vzorce, které vedou k pocitům odloučení.

Gottmanova metoda: Tato metoda zahrnuje řešení konfliktních oblastí a vybavuje vás a vašeho partnera dovednostmi pro řešení problémů. Jejím cílem je zlepšit kvalitu vztahu a úroveň intimity mezi vámi a vaším partnerem.

Přístup Ellen Wachtelové: Jedná se o přístup založený na síle, který se zaměřuje na pozitivní aspekty vztahu. Zaměřuje se spíše na sebereflexi než na obviňování.

Psychodynamická párová terapie: Psychodynamická terapie zkoumá základní naděje a obavy, které vás a vašeho partnera motivují, aby vám pomohla lépe porozumět jeden druhému.

Behaviorální terapie: Tato forma terapie, známá také jako behaviorální párová terapie (BPT), zahrnuje formování chování posilováním pozitivního chování, které podporuje stabilitu a spokojenost, a odrazováním od chování, které podporuje negativitu.

Kognitivně behaviorální terapie (KBT): Tato forma terapie, označovaná také jako kognitivně behaviorální párová terapie (KBPT), zahrnuje identifikaci a změnu myšlenkových vzorců, které negativně ovlivňují chování.

Doporučujeme:  Online psychoterapie a psychologické poradenství

Techniky partnerské psychoterapie

Pároví terapeuti často využívají integrovaný přístup k terapii a v závislosti na vašich potřebách si vypůjčují techniky z různých forem terapie.

Toto jsou některé ze strategií, které může párový terapeut použít:

Seznámení se s vámi: Terapeut vytváří pocit bezpečí tím, že vás a vašeho partnera poznává. Aktivně a společně s vámi pracuje na tom, aby vám pomohl lépe porozumět sobě i partnerovi,

Identifikace pocitů: Terapeut pomáhá vám a vašemu partnerovi identifikovat pocity a vyjádřit je slovy,

Zkoumání minulosti: Párová terapie může zahrnovat zkoumání vaší minulosti, protože to vám může pomoci lépe pochopit vaše obavy, motivace a chování ve vztahu. Může také pomoci řešit nevyřešené konflikty, které ovlivňují vaši současnost.

Zaměření na řešení: Terapeut bude s vámi a vaším partnerem pracovat na řešení problémů, nápravě negativních vzorců chování a zaměří se na pozitivní aspekty vztahu.

Výuka dovedností: Párová terapie může vám i vašemu partnerovi pomoci naučit se zvládání hněvu, řešení problémů a dovednostem v oblasti řešení konfliktů. Cílem je vybavit vás a vašeho partnera nástroji, které vám pomohou řešit problémy, když se objeví.

S čím může párová terapie pomoci

Párová terapie může vám a vašemu partnerovi poskytnout příležitost prodiskutovat a vyřešit problémy týkající se několika aspektů vašeho vztahu, které mohou zahrnovat:

Role ve vztahu: Párová terapie vám může pomoci prozkoumat role, které vy a váš partner ve vztahu hrajete, a identifikovat nezdravou dynamiku. Může také pomoci řešit rozdíly v očekáváních.

Přesvědčení a hodnoty: Párová terapie vám a vašemu partnerovi může pomoci probrat vaše přesvědčení, hodnoty a náboženské cítění a důsledky těchto aspektů pro váš každodenní život.

Diskuze