Co je párová terapie?

Párová terapie je forma psychoterapie, která vám a vašemu partnerovi pomůže zlepšit váš vztah. Pokud máte ve vztahu potíže, můžete vyhledat párovou terapii, která vám pomůže obnovit váš vztah.

Párová terapie může řešit širokou škálu problémů ve vztahu, včetně opakujících se konfliktů, pocitu odloučení, nevěry, problémů souvisejících se sexem nebo potíží způsobených vnějšími stresory. Párová terapie vám může pomoci v jakékoli fázi vašeho vztahu, bez ohledu na rodinný stav, věk, rasu, víru nebo sexuální orientaci.

Mezi některé formy této terapie patří manželské poradenství, předmanželské poradenství a rodinná terapie. Obvykle se jedná o krátkodobou formu terapie.

Typy párové terapie

Existuje řada přístupů k párové terapii, které mohou zahrnovat:

Terapie zaměřená na emoce: Zaměřuje se na zlepšení vazby a pouta mezi vámi a vaším partnerem. Terapeut vám pomáhá pochopit a změnit vzorce, které vedou k pocitům odloučení.

Gottmanova metoda: Tato metoda zahrnuje řešení konfliktních oblastí a vybavuje vás a vašeho partnera dovednostmi pro řešení problémů. Jejím cílem je zlepšit kvalitu vztahu a úroveň intimity mezi vámi a vaším partnerem.

Přístup Ellen Wachtelové: Jedná se o přístup založený na síle, který se zaměřuje na pozitivní aspekty vztahu. Zaměřuje se spíše na sebereflexi než na obviňování.

Psychodynamická párová terapie: Psychodynamická terapie zkoumá základní naděje a obavy, které vás a vašeho partnera motivují, aby vám pomohla lépe porozumět jeden druhému.

Behaviorální terapie: Tato forma terapie, známá také jako behaviorální párová terapie (BPT), zahrnuje formování chování posilováním pozitivního chování, které podporuje stabilitu a spokojenost, a odrazováním od chování, které podporuje negativitu.

Kognitivně behaviorální terapie (KBT): Tato forma terapie, označovaná také jako kognitivně behaviorální párová terapie (KBPT), zahrnuje identifikaci a změnu myšlenkových vzorců, které negativně ovlivňují chování.

Techniky partnerské psychoterapie

Pároví terapeuti často využívají integrovaný přístup k terapii a v závislosti na vašich potřebách si vypůjčují techniky z různých forem terapie.

Toto jsou některé ze strategií, které může párový terapeut použít:

Seznámení se s vámi: Terapeut vytváří pocit bezpečí tím, že vás a vašeho partnera poznává. Aktivně a společně s vámi pracuje na tom, aby vám pomohl lépe porozumět sobě i partnerovi,

Identifikace pocitů: Terapeut pomáhá vám a vašemu partnerovi identifikovat pocity a vyjádřit je slovy,

Zkoumání minulosti: Párová terapie může zahrnovat zkoumání vaší minulosti, protože to vám může pomoci lépe pochopit vaše obavy, motivace a chování ve vztahu. Může také pomoci řešit nevyřešené konflikty, které ovlivňují vaši současnost.

Doporučujeme:  9 výhod interpersonální psychoterapie

Zaměření na řešení: Terapeut bude s vámi a vaším partnerem pracovat na řešení problémů, nápravě negativních vzorců chování a zaměří se na pozitivní aspekty vztahu.

Výuka dovedností: Párová terapie může vám i vašemu partnerovi pomoci naučit se zvládání hněvu, řešení problémů a dovednostem v oblasti řešení konfliktů. Cílem je vybavit vás a vašeho partnera nástroji, které vám pomohou řešit problémy, když se objeví.

S čím může párová terapie pomoci

Párová terapie může vám a vašemu partnerovi poskytnout příležitost prodiskutovat a vyřešit problémy týkající se několika aspektů vašeho vztahu, které mohou zahrnovat:

Role ve vztahu: Párová terapie vám může pomoci prozkoumat role, které vy a váš partner ve vztahu hrajete, a identifikovat nezdravou dynamiku. Může také pomoci řešit rozdíly v očekáváních.

Přesvědčení a hodnoty: Párová terapie vám a vašemu partnerovi může pomoci probrat vaše přesvědčení, hodnoty a náboženské cítění a důsledky těchto aspektů pro váš každodenní život.

Finance: Finance mohou být hlavním zdrojem konfliktů ve vztazích. Párová terapie může pomoci podpořit otevřený dialog a transparentnost ohledně příjmů a výdajových zvyklostí.

Společně strávený čas: Vy a váš partner můžete řešit problémy, které sabotují váš společný čas. Můžete diskutovat o aktivitách, které vás baví dělat společně, a o tom, jak si společně strávený čas zpříjemnit.

Děti: Pokud se s partnerem neshodnete v názoru na to, zda chcete mít děti nebo jak byste je chtěli vychovávat, může vám párová terapie pomoci sdělit tyto obavy. Může také pomoci při stresových situacích, jako jsou potíže s početím nebo adopcí dětí.

Rodinné vztahy: Párová terapie vám a vašemu partnerovi může pomoci vyřešit problémy vyplývající z konfliktů s ostatními členy rodiny, jako jsou rodiče, děti a sourozenci.

Sex a intimita: Pokud máte s partnerem problémy týkající se sexu a intimity nebo nevěry, může vám párová terapie nabídnout bezpečný prostor pro sdílení vašich pocitů a potřeb.

Zdravotní problémy: Tělesná nebo duševní onemocnění mohou být pro vás i vašeho partnera těžká. Párová terapie vám může pomoci vyrovnat se se stresem, který to pro váš vztah představuje.

Vnější stresory: Terapie vám a vašemu partnerovi může také pomoci vypořádat se s konflikty způsobenými vnějšími faktory, jako je například práce, které mohou váš vztah stresovat. Co dělat, když ve vašem vztahu není žádná chemie?

Doporučujeme:  9 způsobů, jak psychoanalýza může změnit Váš pohled na svět

Výhody párové terapie

Lidé uvádějí, že se ve vztahu cítí více propojeni se svým partnerem a vlastními pocity a také bezpečněji, spontánněji a hravěji. Když se lidé cítí ve vztahu bezpečněji, mohou být asertivnější a odvážnější i v jiných oblastech svého života. Mezi přínosy párové terapie patří také snížení potíží ve vztahu a zvýšení spokojenosti ve vztahu.

Toto jsou některé z výhod, které může párová terapie nabídnout:

Lepší vzájemné porozumění: Párová terapie vám může pomoci lépe porozumět sobě i svému partnerovi. Může vám oběma pomoci vyjádřit vaše pocity, naděje, obavy, priority, hodnoty a přesvědčení.

Identifikace problémů ve vztahu: Terapeut vám a vašemu partnerovi může pomoci identifikovat problémy, které vedou k opakujícím se konfliktům, nedostatku důvěry a pocitu odloučení

Zlepšení komunikačních dovedností: Terapie vám a vašemu partnerovi může pomoci ve vzájemné komunikaci. Může vám pomoci vyjádřit se a požádat o to, co potřebujete, aniž byste partnera napadali nebo obviňovali.

Řešení konfliktů: Terapeut může vám i vašemu partnerovi pomoci vyřešit vaše problémy a pomoci vám je vyřešit.

Posílení náklonnosti a intimity: Párová terapie může pomoci posílit přátelství, náklonnost, vazby a intimitu mezi vámi a vaším partnerem.

Ukončení dysfunkčního chování: Váš terapeut může identifikovat dysfunkční chování a pomoci je odstranit.

Naučení se nový dovednostem: Párová terapie není dlouhodobou formou terapie. Místo toho se jedná o krátkodobou terapii, jejímž cílem je vybavit vás a vašeho partnera dovednostmi, které vám pomohou předcházet a zvládat konflikty, které se objeví v budoucnu.

Zlepšení spokojenosti ve vztahu: Párová terapie může pomoci zlepšit celkovou kvalitu vašeho vztahu, abyste byli s partnerem spokojenější.

Efektivita partnerského poradenství

Podle psychologických studií může párová terapie pomoci se spokojeností ve vztahu, komunikací, odpuštěním, řešením problémů a řešením potřeb a pocitů.

Zejména emočně zaměřená terapie má silnou výzkumnou podporu v širokém spektru problémů. Řada studií podle něj prokázala, že páry, které absolvují osm až dvanáct sezení emočně zaměřené terapie, hlásí snížení potíží a zvýšení spokojenosti ve vztahu u obou partnerů, přičemž přínosy přetrvávají i dva roky po léčbě.

Věci, které je třeba zvážit před párovou terapií

Párová terapie v ideálním případě vyžaduje účast vás i vašeho partnera. Pokud jí však váš partner není otevřený, můžete se také rozhodnout absolvovat párovou terapii sami, abyste lépe porozuměli svému vztahu a tomu, jak jej můžete zlepšit.

Doporučujeme:  Co je to rodinná psychoterapie?

Pokud ji s partnerem podstoupíte společně, může se stát, že jeden z vás nebo oba budete potřebovat také samostatná terapeutická sezení, která vám pomohou vyřešit problémy nastolené v rámci párové terapie.

Pokud se vy nebo váš partner potýkáte také s jinými problémy, jako je například užívání návykových látek, může vám terapeut navrhnout specializovanou terapii pro individuální problémy.

Párová terapie může pomoci vyřešit problémy související s domácím násilím. Pokud se však svého partnera bojíte nebo už nechcete být ve vztahu, obraťte se o pomoc na policii nebo na azylový dům ve vašem okolí.

Jak začít s partnerskou psychoterapií

Pokud máte pocit, že by vašemu vztahu prospěla párová terapie, promluvte si o ní s partnerem a zjistěte, zda je jí otevřený. Pokud se jí brání, vysvětlete, proč je pro vás důležitá a jak by podle vás mohla vašemu vztahu pomoci.

Dalším krokem je vyhledání odborníka. Párovou terapii často poskytují terapeuti známí jako manželští a rodinní terapeuti; mohou ji však nabízet i jiní psychologové. Přátelé nebo rodina vám mohou doporučit někoho, ke komu můžete chodit, nebo pokud navštěvujete terapeuta z jiných důvodů, může vás doporučit na odborníka.

Poraďte se s partnerem, jaké dny a časy mu vyhovují. Pokud vy i váš partner dáváte přednost osobním sezením, pokuste se najít terapeuta, který je ve vaší blízkosti.

Terapeut společně s vámi a vaším partnerem stanoví cíle terapie. Párová terapie obvykle zahrnuje společná sezení, terapeut však může s vámi nebo s vaším partnerem absolvovat i individuální sezení. Může také zadávat domácí úkoly.

Doporučení

Pokud vy a váš partner procházíte těžkým obdobím, párová terapie vám může pomoci pracovat na vašem vztahu a zlepšit ho. Psychoterapeut vám může pomoci vyjádřit vaše pocity, diskutovat s partnerem o problémech a řešit konflikty.

Párová terapie může pomoci zvýšit porozumění, respekt, náklonnost a intimitu mezi vámi a vaším partnerem, což vám může pomoci být společně šťastnější.

Diskuze