Říjen 2023

Jak se Kognitivní behaviorální terapie liší od jiných terapií?

Co je kognitivní behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na analýzu a změnu myšlení a chování. Při KBT se odborníci snaží naučit klienty, jak překonat své problémy a pocity, které jim brání v tom, aby se cítili lépe. KBT je obvykle kombinací kognitivní terapie a behaviorální terapie a používá […]

Jak se Kognitivní behaviorální terapie liší od jiných terapií? Read More »

Jak optimalizovat personální management

Jak optimalizovat personální management? Personální management je jednou z nejdůležitějších částí každého úspěšného podniku. Je to klíčový prvek úspěšného podnikání, protože umožňuje efektivní řízení zdrojů, zaměstnanců a zisků. Abyste mohli dosáhnout optimálních výsledků, musíte se věnovat efektivnímu personálnímu managementu. Vymezení strategie Nejdůležitějším krokem při optimalizaci personálního managementu je vymezení jasné strategie. Tvorba strategie by měla

Jak optimalizovat personální management Read More »

V čem mi může pomoci Gestalt psychoterapie?

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychologický přístup, který se zabývá vědomím, vztahy a významem jednání. Tento přístup vychází z teorie Gestalt, která byla vyvinuta psychologem Fritzem Perls a jeho ženou Laura Perls. Tento přístup se zabývá významem jednání a příčinami chování. Gestalt psychoterapie je založena na principu, že lidé mají potřebu pochopit sami

V čem mi může pomoci Gestalt psychoterapie? Read More »

Jak léčit traumata zažité během války?

Jak zvládnout traumata z války? Válka je obrovskou tragédií, která může mít vážné důsledky pro ty, kteří jsou přímo nebo nepřímo postiženi. Ne každý, kdo se dostane do konfliktu, ale žije v něm, bude mít následky. Trauma je obecný pojem, který popisuje vážné duševní potíže, které mohou být způsobeny těžkým stresovým zážitkem. Trauma z války

Jak léčit traumata zažité během války? Read More »

Kompletní seznam příznaků poruchy příjmu potravy

Co je porucha příjmu potravy? Porucha příjmu potravy je příčinou vážného psychického onemocnění, které je často spojeno s omezováním jídla a se všemi jeho důsledky. Existuje několik typů poruch příjmu potravy, které mají různé příznaky, a to anorexie, bulimie a obezita. Příznaky poruchy příjmu potravy Porucha příjmu potravy se může projevit různými způsoby, včetně psychických,

Kompletní seznam příznaků poruchy příjmu potravy Read More »

Kognitivně behaviorální terapie a její význam

Co je to kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychologická metoda, jež se zaměřuje na změnu chování a myšlení člověka. Cílem terapie je pomoci lidem změnit jejich názory a jednání, které se stalo zdrojem problémů. KBT je založena na tom, že myšlenky a pocity mají přímý vliv na chování. Terapeut se snaží pomoci

Kognitivně behaviorální terapie a její význam Read More »

Testy kreativity: Torranceho test, Kreatos

Testy kreativity: Torranceho test a Kreatos Kreativita je jednou z nejcennějších schopností, kterou máme jako lidé. Díky ní můžeme objevovat, tvořit a vytvářet. Kreativita nám také pomáhá vyřešit problémy, najít nová řešení a nalézt nové způsoby, jak přinést změny. Existují různé způsoby, jak zjistit úroveň kreativity u jednotlivce. Jedním z nich je Torranceho test kreativity,

Testy kreativity: Torranceho test, Kreatos Read More »

Gestalt psychoterapie a její účel

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutický přístup, který se zaměřuje na sebepoznávání a uvědomění si vlastních myšlenek a pocitů. V tomto procesu terapeut pomáhá klientovi vytvářet nové perspektivy a prožívat sebe sama na nových úrovních. Cílem je pochopit klientovo chování a překonat jeho bloky, aby mohl dosáhnout vyššího stupně sebevědomí a sebepoznání. Jak

Gestalt psychoterapie a její účel Read More »

Jak pomoci dětem vzniklé traumata?

Jak nejlépe pomoci dětem s traumatem? Trauma je velmi závažným psychologickým stavem, který může ovlivnit pozitivně i negativně životy dětí. Trauma má své kořeny v nejrůznějších traumatických událostech, které se mohou vyskytnout v průběhu života dítěte, například při úmrtí blízké osoby, úrazu nebo zneužívání. Je důležité, aby se o děti v této situaci starali odborníci

Jak pomoci dětem vzniklé traumata? Read More »