Říjen 2023

Časný infantilní autismus

Co je Časný infantilní autismus? Časný infantilní autismus (EIAs) je porucha sociální interakce, komunikace a chování, která se vyvíjí v prvních třech letech života. Dítě s EIAs může trpět intenzivními obavami z neznámého prostředí nebo lidí, a může mít často obtíže v učení a porozumění řeči. Symptomy Časného infantilního autismu Mezi nejčastější příznaky EIAs patří: …

Časný infantilní autismus Pokračovat ve čtení »

10 způsobů, jak psychoterapie může pomoci s depresí

1. Psychoterapie prodlužuje dobu remisí u deprese Psychoterapie se ukazuje jako účinný způsob, jak prodlužovat dobu remisí u deprese. Například studie z roku 2007 ukazuje, že pacienti, kteří podstoupili psychoterapii, měli delší remise než ti, kteří používali pouze léky. Dále studie prokázala, že psychoterapie může také snížit riziko opakování deprese. 2. Psychoterapie může pomoci léčit …

10 způsobů, jak psychoterapie může pomoci s depresí Pokračovat ve čtení »

Specifické vývojové poruchy a mezinárodní klasifikace nemocí

Co jsou specifické vývojové poruchy? Specifické vývojové poruchy (SVP) jsou skupinou diagnostických kategorií, které se vztahují k možným potížím s učením, chováním a komunikací. Všechny SVP sdílejí několik společných rysů: Jednotlivci s poruchou se vyznačují výraznými rozdíly v porovnání s jejich vrstevníky. Rozdíly jsou natolik významné, že mohou vést k výraznému zhoršení funkce. Rozdíly jsou …

Specifické vývojové poruchy a mezinárodní klasifikace nemocí Pokračovat ve čtení »

Definice a předmět klinické neuropsychologie

Co je klinická neuropsychologie? Klinická neuropsychologie je obor, který se zabývá studiem vztahu mezi mozkem a chováním. Je to vědní obor, který se zabývá zkoumáním, jak jsou různé neurologické poruchy spojeny s psychickými funkcemi a chováním. Cílem tohoto oboru je identifikovat a popsat poruchy v mozku, které mají vliv na duševní zdraví a chování člověka. …

Definice a předmět klinické neuropsychologie Pokračovat ve čtení »

David E. Meyer

David E. Meyer (narozen v Louisville, KY, USA 3. února 1943) je profesorem na University of Michigan, kde je v současné době předsedou oddělení kognitivních a kognitivních neurověd katedry psychologie. V roce 1964 získal titul B.A. z psychologie na Wittenberg University. V roce 1966 získal titul M.A. z matematiky a v roce 1969 titul Ph.D. …

David E. Meyer Pokračovat ve čtení »

Vyhledávání vlastní seberealizace s poruchou osobnosti

Vyhledávání vlastní seberealizace s poruchou osobnosti Vyhledávání vlastní seberealizace je proces, který pomáhá nalézt vnitřní mír a postupně pochopit, jak fungujeme. V případě lidí s poruchou osobnosti je to ještě složitější, protože stávající způsob myšlení může být zkreslený a nesprávný. V tomto článku se podíváme na to, jak může vyhledávání vlastní seberealizace pomoci lidem s …

Vyhledávání vlastní seberealizace s poruchou osobnosti Pokračovat ve čtení »

Gesell Developmental Schedules

Gesell Developmental Schedules je také známý jako GDS, Gesell Maturity Scale, Gesell Developmental Observation a Yale Tests of Child Development je vývojové měřítko. Účelem měřítka je měřit vývoj kojenců a malých dětí. Gesellův vývojový harmonogram byl poprvé publikován v roce 1925. V průběhu let byl podroben rozsáhlému výzkumu a následně byl zdokonalen a aktualizován v …

Gesell Developmental Schedules Pokračovat ve čtení »

Útěk do nemoci

Útěk do nemoci je charakterizován náhlým výskytem psychiatrických příznaků, které, jak se zdá, poskytují nemocnému určitou výhodu. Například nástup agorafobie u dlouhodobě nezaměstnané osoby, která se potýká s problémy na pracovišti a vyhlídkou na nástup do práce. V psychoanalýze je útěk do nemoci spojen s výskytem nových příznaků, jak se terapie zintenzivňuje, aby tyto odváděly …

Útěk do nemoci Pokračovat ve čtení »

Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie

Co je to systematická a funkční neuroanatomie? Systematická a funkční neuroanatomie je jedno z nejstarších vědních odvětví, které se zabývá studiem struktury a funkce mozku. Bylo založeno v 19. století, a to díky výzkumu slavného anatomického průkopníka, Paula Broca. Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie Neuroanatomie se zabývá studiem aktivity neuronů v mozku, aby bylo …

Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie Pokračovat ve čtení »

Jak léčit traumata po ztrátě milované osoby?

Co je to trauma po ztrátě milované osoby? Trauma po ztrátě milované osoby je obrovská a bolestná překážka, kterou lidé často potřebují překonat. Je to psychologický stav, který se vyskytuje po ztrátě milovaného člověka, který může být vyvolán akutním šokem, který může vést k silnému smutku, frustraci a ztrátě sebeovládání. Trauma po ztrátě milované osoby …

Jak léčit traumata po ztrátě milované osoby? Pokračovat ve čtení »