Dětská klinická psychologie

Diagnostika dětí s mentální retardací

Co je diagnostika dětí s mentální retardací? Diagnostika dětí s mentální retardací je proces, kterým se potvrzuje diagnóza postižení, které může mít vliv na schopnost dítěte komunikovat, učit se, chápat a provádět úkoly. Diagnostika může také identifikovat speciální potřeby dítěte, aby mohly být plněny jeho závazky vůči škole, rodině a veřejnosti. Kroky diagnostiky dětí s …

Diagnostika dětí s mentální retardací Pokračovat ve čtení »

Chronicky nemocné dítě

Proč je chronicky nemocné dítě tak zvláštní? Chronicky nemocné dítě je vzácným případem, který může znamenat mnoho výzev. Ať už je to trvalá léčba nebo časté návštěvy lékaře, je to stres, se kterým musí rodina vypořádat. Je třeba si uvědomit, že chronicky nemocné dítě má více příležitostí, než je na první pohled patrné. Jaké jsou …

Chronicky nemocné dítě Pokračovat ve čtení »

Problematika diagnostiky dětí s autismem

Co je to autismus? Autismus je porucha autistického spektra, která má psychologický, neurologický a biologický původ. Je charakterizována poruchou sociální interakce, porušením komunikačních dovedností a často zahrnuje zúžené zájmy a stereotypní chování. Proč je důležitá diagnostika autismu? Diagnostika autismu je klíčovou součástí procesu přijetí a léčby autismu. Správná diagnostika je nezbytná k rozpoznání autismu a …

Problematika diagnostiky dětí s autismem Pokračovat ve čtení »

Dědičnost psychických vlastností, odchylky a poruchy

Dědičnost psychických vlastností Psychické vlastnosti jsou významnou součástí naší identifikace a mohou mít zásadní vliv na to, jak se cítíme, chováme se a jak fungujeme. Existuje mnoho psychických vlastností, které mohou být dědičné. Například některé studie naznačují, že genetické faktory mohou hrát roli při vývoji inteligence, temperamentu a dalších psychických vlastností. Odchylky a poruchy Dědičnost …

Dědičnost psychických vlastností, odchylky a poruchy Pokračovat ve čtení »

Klinická psychologie v kontextu praxe

Co je klinická psychologie? Klinická psychologie je obor psychologie, který se zabývá studiem lidského chování a porozuměním psychickým poruchám a diagnostikou. Její hlavním cílem je pomáhat lidem s diagnostikovanými psychickými potížemi. Klinická psychologie se věnuje široké škále témat, včetně diagnostiky, prevence, intervence, vztahů mezi lidmi a vlivu sociálního prostředí. Jaké jsou cíle klinické psychologie? Cílem …

Klinická psychologie v kontextu praxe Pokračovat ve čtení »

Disociativní a konverzní porucha

Co je disociativní a konverzní porucha? Disociativní a konverzní porucha je psychické onemocnění, které může mít vážný dopad na život člověka. Jedná se o stav, kdy jedinec postrádá kontrolu nad svým chováním, mluvou nebo i myšlením. Může se projevovat formou úzkosti, deprese, psychotických reakcí, vzpouzí, změny nálady nebo i ztráty paměti. Příznaky disociativní a konverzní …

Disociativní a konverzní porucha Pokračovat ve čtení »

Mentální bulimie

Co je to mentální bulimie? Mentální bulimie je psychické onemocnění, které je charakterizováno nutkáním přemýšlet o svém vlastním těle a váze. Toto myšlení se často projevuje ve formě kontrolování stravy, přemýšlení o jídle nebo závislostí na zdravé výživě. Mentální bulimie je také známá jako psychická anorexie nebo duševní anorexie. Příznaky mentální bulimie Mezi hlavní příznaky …

Mentální bulimie Pokračovat ve čtení »

Etiopatogeneze poruch příjmu potravy

Co je to etiopatogeneze poruch příjmu potravy? Poruchy příjmu potravy jsou psychologické a fyziologické anomálie, které ovlivňují schopnost jednotlivce konzumovat potravu a udržovat zdravou hmotnost. Etiopatogeneze poruch příjmu potravy je složitý proces, který zahrnuje interakce mezi psychologickými, biologickými, sociálními a kulturními faktory. Psychologické faktory Psychologické faktory hrají klíčovou roli v etiopatogenezi poruch příjmu potravy. Nezdravé …

Etiopatogeneze poruch příjmu potravy Pokračovat ve čtení »

Jiné formy návykového jednání

Co je to návykové jednání? Návykové jednání je definováno jako nekontrolované, nezdravé chování, které má za následek zvýšenou závislost na tomto chování. Návykové jednání může mít mnoho podob, od drogové závislosti po závislost na hazardu. Jaké formy návykového jednání existují? Existuje mnoho různých forem návykového jednání. Mezi nejčastější patří: Drogová závislost – Zneužívání drog, jako …

Jiné formy návykového jednání Pokračovat ve čtení »

Organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poruchami v ČR

Organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poruchami v České republice Organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poruchami v České republice je na českém území již po několik desítek let. Přestože se toto téma stále vyvíjí a vychází vstříc potřebám dětí, které tyto poruchy trpí, vyžaduje úsilí a pozornost státu, aby tyto …

Organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poruchami v ČR Pokračovat ve čtení »