Psychologie

Dějiny psychologie

Toto je obecný článek o historii psychologie. Seznam hlavních oblastí viz: Konkrétní oblasti zájmu o historii psychologie Historie psychologie jako vědeckého studia mysli a chování sahá až do starověkých Řeků. Existují také důkazy o psychologickém myšlení ve starověkém Egyptě. Psychologie byla oborem filozofie až do roku 1879, kdy se psychologie vyvinula jako nezávislá vědecká disciplína …

Dějiny psychologie Pokračovat ve čtení »

Richard D. Ryder

{{CompPsy} Richard D. Ryder (* 1940) je britský psycholog, který po provedení psychologických experimentů na zvířatech začal vystupovat proti této praxi a stal se jedním z průkopníků moderního hnutí za osvobození zvířat. Byl Mellonovým profesorem na Tulane University v New Orleans a je autorem knihy Painism: A Modern Morality and Putting Morality Back into Politics, …

Richard D. Ryder Pokračovat ve čtení »

Anne Treismanová

Anne Treismanová je psycholožka, v současnosti pracuje na Princetonské univerzitě, Katedře psychologie. Zabývá se vizuální pozorností, vnímáním objektů a pamětí. Jedním z jejích nejvlivnějších děl je jistě teorie pozornosti o integraci rysů, publikovaná poprvé ve spolupráci s G. Geladem v roce 1980. Podle tohoto modelu jsou různé druhy pozornosti zodpovědné za vazbu různých rysů do …

Anne Treismanová Pokračovat ve čtení »

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index

Tato stránka uvádí termíny obsažené v Tezaurus termínů psychologického indexu publikovaných APA s odkazy na příslušné články na této stránce. Jedná se o jednu z hlavních existujících znalostních struktur v rámci oboru Naším záměrem je sladit obsah Psychology Wiki tak, aby byl kompatibilní s tezaurem. Prosím, nepřidávejte sem termíny, protože se jimi systematicky zabývám. Ale …

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index Pokračovat ve čtení »

Orientace a možné využití webu

Orientace a možné využití webu Odlišné a konkurenční perspektivy Pochopení lidské mysli prošlo mnoha různými fázemi. Systémy víry nebo paradigmata jako šamanismus, duchovno, organizované náboženství a okultismus existují po tisíciletí. Z hlediska moderní vědy jsme také prošli mnoha různými pohledy na věc. V krátkých dějinách psychologie. Paradigmata psychoanalýzy, behaviorismu, kognitivní psychologie a nyní i biopsychologie …

Orientace a možné využití webu Pokračovat ve čtení »

Čtyři ušlechtilé pravdy

Buddhismus a psychologie Buddhistická psychologie Buddhistická filozofie Buddhismus a psychoanalýza Buddhismus a psychoterapie Čtyři ušlechtilé pravdy (páli: Chattari Arya Sachchhani, čínština: ]] 聖諦Sìshèngdì), které patří mezi nejzákladnější buddhistické učení, se mnohokrát objevují v nejstarších buddhistických textech, v Paliho kánonu. Vznikly jako jádro Buddhovy osvícenecké zkušenosti a v buddhismu jsou považovány za hluboký psychologický vhled a …

Čtyři ušlechtilé pravdy Pokračovat ve čtení »

Seznam předpojatostí v rozhodování a rozhodování

Kognitivní předsudky jsou ovlivněny evolucí a tlakem přirozeného výběru. Některé jsou pravděpodobně adaptivní a prospěšné, například proto, že vedou k účinnějším akcím v daných kontextech nebo umožňují rychlejší rozhodování, kdy rychlejší rozhodování má větší hodnotu pro reprodukční úspěch a přežití. Jiné pravděpodobně vyplývají z nedostatku vhodných mentálních mechanismů, tj. obecné chyby ve struktuře lidského mozku, …

Seznam předpojatostí v rozhodování a rozhodování Pokračovat ve čtení »

Případová studie v psychologii

Případová studie v psychologii odkazuje na použití deskriptivního výzkumného přístupu k získání hloubkové analýzy osoby, skupiny nebo jevu. Může být použita celá řada technik včetně osobních pohovorů, přímého pozorování, psychometrických testů a archivních záznamů. V psychologii jsou případové studie nejčastěji používány v klinickém výzkumu k popisu vzácných událostí a stavů, které jsou v rozporu s …

Případová studie v psychologii Pokračovat ve čtení »

Hans Herrman Strupp

Hans Hermann Strupp (* 25. srpna 1921; † 5. října 2006) se narodil v německém Frankfurtu a zemřel v USA. Přestěhoval se z nacistického Německa do USA a vystudoval doktorát z psychologie na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu, D.C., kde mu oddělení psychiatrie udělilo certifikát z aplikované psychiatrie pro psychology. Jedním ze zakladatelů této školy …

Hans Herrman Strupp Pokračovat ve čtení »

Mary Cover Jonesová

Mary Cover Jonesová (1. září 1896 – 22. července 1987) se narodila v Johnstownu v Pensylvánii. V rámci psychologie, což je vědecký obor ovládaný po většinu 20. století mužskými vědci, vyniká Mary Cover Jonesová jako průkopnice behaviorální terapie. Mary Cover Jonesová vystudovala psychologii na Vassar College, kterou absolvovala v roce 1919, poté pokračovala v práci …

Mary Cover Jonesová Pokračovat ve čtení »