Leden 2022

Percepční zkreslení

Ke zkreslení vnímání prý dochází, když se uváděné vnímání podnětu liší od „normální odezvy“. Ta je funkcí individuálních rozdílů, například ve stylu vnímání, a koncepčně se liší od halucinací a optických iluzí.

Parciální korelace

V teorii pravděpodobnosti a statistice se parciální korelace měří mírou asociace mezi dvěma náhodnými proměnnými, přičemž se odstraňuje vliv množiny kontrolujících náhodných proměnných. Formálně je parciální korelace mezi X a Y dána množinou n řídících proměnných Z = {Z1, Z2, …, Zn}, psáno ρXY·Z, korelací mezi rezidui RX a RY vyplývající z lineární regrese X …

Parciální korelace Pokračovat ve čtení »

Genotropismus

Genotropismus je teorie Léopolda Szondiho, že instinkt je biologického a genetického původu. Szondi věřil, že tyto geny regulují „možnosti osudu“. Navrhl, že tento pud existuje, i když si ho člověk neuvědomuje – údajně jsou v tomto případě geny recesivní. Ačkoli byla v letech po Szondiho smrti většinou psychology opuštěna, nedávné objevy v evoluční psychologii by …

Genotropismus Pokračovat ve čtení »

Homologen

HomoloGene, nástroj Národního centra pro biotechnologické informace (NCBI), je systém pro automatizovanou detekci homologů (podobnost přičitatelná potomkům společného předka) mezi anotovanými geny několika kompletně sekvenovaných eukaryotických genomů. Zpracování HomoloGene se skládá z analýzy bílkovin ze vstupních organismů. Sekvence se porovnávají pomocí blastpu, pak se porovnávají a dávají do skupin pomocí taxonomického stromu postaveného z podobnosti …

Homologen Pokračovat ve čtení »

Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia

Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) je nezisková organizace se sídlem v USA, která pomáhá vědcům navrhovat, financovat, získávat schválení a podávat zprávy o studiích rizik a přínosů psychedelických drog (včetně MDMA, ibogainu a konopí). Posláním MAPS je vyvíjet tyto léky do léků na předpis schválených FDA a poctivě vzdělávat veřejnost o jejich rizicích a …

Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia Pokračovat ve čtení »

Anting (aktivita ptáků)

Černý Drongo v typickém antingovém postoji Při chování zvaném anting si ptáci potírají peří hmyzem, obvykle mravenci, kteří vylučují kapaliny obsahující chemické látky, jako je kyselina mravenčí, které mohou působit jako insekticid, miticid, fungicid, baktericid, nebo je činí jedlými odstraněním nechutné kyseliny. Možná také doplňuje ptákův vlastní olej z preen. Místo mravenců mohou ptáci používat …

Anting (aktivita ptáků) Pokračovat ve čtení »