Útěk do nemoci

Útěk do nemoci je charakterizován náhlým výskytem psychiatrických příznaků, které, jak se zdá, poskytují nemocnému určitou výhodu. Například nástup agorafobie u dlouhodobě nezaměstnané osoby, která se potýká s problémy na pracovišti a vyhlídkou na nástup do práce.

V psychoanalýze je útěk do nemoci spojen s výskytem nových příznaků, jak se terapie zintenzivňuje, aby tyto odváděly pozornost od procesu dalšího řešení obtížných oblastí. Takže například žena, která se chystá čelit vlastnímu sexuálnímu zneužívání, může pocítit zvýšenou úzkost a přeorientovat diskusi, alespoň dočasně, na své současné boje, spíše než na minulost.

Doporučujeme:  Ekologický výběr