Formátovací návod pro naše deníky

Papíry se sem nejlépe nahrávají jako soubory .pdf. Tím se zachová formátování, které zamýšlíte.

Pokud raději nepoužíváte pdf, pak se prosím řiďte těmito pokyny

Ty jsou založeny na formátovacích instrukcích, které používá e-žurnál CRISP (CURRENT RESEARCH IN SOCIAL PSYCHOLOGY). Doporučují nepoužívat styly MS-Word a automaticky formátovaný text, protože tyto funkce se dobře nepřevádějí do HTML a nezobrazují se spolehlivě napříč různými platformami, systémy, prohlížeči a verzemi prohlížečů. Navíc zbytečně zvětšují velikost souborů.

HLAVA (14-PT TIMES, TIMES NEW ROMAN FONT or VERDANA, ALL BOLD, JUSTIFY LEFT)

AuthorFirst AuthorLast
Přidružení

ABSTRACT (12-POINT, ALL CAPS, ALL BOLD)

Kurzíva 12 bodů Times New Roman, Times nebo Verdana Font.

OKRUH NA PRVNÍ ÚROVNI (12-BOD, VŠECHNY PÍSMY, PLNĚNÝ)

Než začnete psát, vypněte veškeré automatické formátování MS-Word.

Nastavte stránku jako 8-1/2 x 11 (US Letter), s jednopalcovými okraji na všech stranách.

Všechny odstavce jsou jednořádkové, pouze zarovnané vlevo, s jedním prázdným řádkem mezi odstavci a mezi záhlavími a odstavci.

Používejte pouze dvanáctibodové písmo Times New Roman nebo Verdana.

Nepoužívejte žádné symboly (vyhláskujte symboly jako „Chi-square“).

Nepoužívejte kudrnaté nebo „chytré“ uvozovky. Všechny uvozovky (jednoduché, dvojité a apostrofy) musí být rovné uvozovky.

Nepoužívejte MS-Word Styles.(Nastavte styl na „Normální“; v závislosti na výchozím nastavení pak možná budete muset nastavit písma na Times, Times New Roman nebo Verdana 12-bodové.

Nepoužívejte em- nebo en-pomlčky.

Nepoužívejte super- nebo sub-skripty.

Nevkládejte zalomení stránek ani sekcí. Nechte text plynout přirozeně.

Nevkládejte záhlaví ani zápatí (to platí i pro čísla stránek).

Nepodávejte počet slov ani klíčová slova.

Nepoužívejte automatické číslování ani automatické odrážení.

Nepoužívejte tabulátory nebo více mezer pro umístění textu na určité místo na stránce.

Žádný text neodsazujte (viz výše, celý text je zarovnán pouze vlevo).

Doporučujeme:  Mohismus

Musí být uvedeny všechny nechráněné stimulační materiály, nástroje a dotazníky (obvykle v dodatku, za sekcí ODKAZY).

Pokud provádíte statistické analýzy pomocí metod analýzy rozptylu (včetně ANOVA, OLS, SEM), musíte do svých analýz zahrnout korelační tabulku pro všechny proměnné, která také indikuje průměr, směrodatnou odchylku a počet případů pro každou proměnnou.

Nadpis druhé úrovně (12 bodů, první písmeno prvního slova c apitalizováno, zbytek není vyjma případu Správný název vše tučně – velbloudí pouzdro)

Použijte styly citace APA (příjmení autora a rok publikace v textu, s rubrikou „REFERENCE“ na konci příspěvku viz Stylový manuál.

Nadpis třetí úrovně (12-bodový, první písmeno prvního slova c apitalizovaný, zbytek není vyjma případu Správné jméno celé tučné, celé kurzívou – velbloudí případ)

A co tabulky? Tabulky by měly být vloženy jako obrázek
A co obrázky? Ty jsou zřídka nutné a autory od jejich zařazení odrazujeme, protože většinou zabírají zbytečný prostor. Obvykle lze prvky obrázku vysvětlit pomocí textu a tabulek.

REFERENCE (OKRUH NA PRVNÍ ÚROVNI)

Jones, Kelly. 2004. „Article Title,“ Journal, ##:pp.
Smith, Chris. 2003. Book Title, City: Publisher.

Na samostatné stránky s jedinečným názvem stránky (např. 1345: )

DODATEK A (OKRUH NA PRVNÍ ÚROVNI)

Sem můžete umístit dotazník.

DODATEK B (OKRUH NA PRVNÍ ÚROVNI)

Sem můžete umístit korelační matici.

Zde můžete ocenit subjekty, které vám s vaší prací pomohly: jednotlivce, instituce nebo financující agentury

Zde můžete uvést několik řádků s informacemi o sobě. Uveďte svou e-mailovou adresu. Můžete odkazovat na vlastní webovou stránku, případně na stránku Uživatel na Wiki