Neuropsychologie

Neurologická symptomatologie některých interních onemocnění

Co je neurologická symptomatologie? Neurologická symptomatologie je soubor neurologických příznaků spojených s různými interními onemocněními. Tyto příznaky obsahují bolesti hlavy, závratě, sníženou citlivost, ztrátu vědomí, zmatenost, poruchy řeči a pohybu, a mnoho dalších. Jak může neurologická symptomatologie naznačovat interní onemocnění? Neurologická symptomatologie může být prvním znamením různých interních onemocnění. Například, bolesti hlavy mohou být způsobeny …

Neurologická symptomatologie některých interních onemocnění Pokračovat ve čtení »

Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí při různých formách postižení CNS

Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí u osob s různými formami postižení CNS (Central Nervous System) je stále obtížnější. Při studiu tohoto tématu je nesmírně důležité zahrnout jak fyzické, tak psychické aspekty poruchy. Kognitivní funkce je definována jako schopnost myslet, pamatovat si, řešit problémy, pochopit informace a učit se novým věcem. …

Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí při různých formách postižení CNS Pokračovat ve čtení »

Vegetativní systém a jeho syndromy

Co je vegetativní systém? Vegetativní systém je souhrnný pojem pro tělesné systémy, které jsou zodpovědné za udržení fyziologické rovnováhy v těle a tím i stability našeho celkového zdraví. Tento systém se skládá z tří vzájemně propojených částí: sympatiku, parasympatiku a enterálního systému. Sympatický a parasympatický systém Sympatický a parasympatický systém jsou dva z hlavních prvků …

Vegetativní systém a jeho syndromy Pokračovat ve čtení »

Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému

Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému Pyramidový a extrapyramidový systém je důležitou součástí lidského mozku. Představuje důležitý systém kontroly motorického chování, který je zodpovědný za koordinaci pohybů, vedoucí k realizaci speciálních úkolů. Součásti systému Pyramidový systém mozku je tvořen vrstvami tkáně, které se nacházejí v mozkovém kmeni. Nejdůležitějšími součástmi tohoto systému jsou: Pyramida motorická oblast …

Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému Pokračovat ve čtení »

Integrace motoriky a její poruchy

Co je integrace motoriky a její poruchy Integrace motoriky je pojem, který popisuje, jak se nervové buňky, svaly a kosti koordinují, aby podpořily pohyb. U dětí může být integrace motoriky narušena, což se nazývá porucha integrace motoriky (DIM). Děti s DIM mohou zažívat obtíže s kompletním pohybem, včetně řízení svalů, koordinace pohybů, držení těla a …

Integrace motoriky a její poruchy Pokračovat ve čtení »

Funkční specializace hemisfér

Co je funkční specializace hemisfér? Funkční specializace hemisfér je jev, který se vyskytuje u lidí, když se jejich pravá a levá hemisféra mozku vyvíjejí a specializují se na různé funkce. Pravá hemisféra je často spojena s kreativitou a intuicí, zatímco levá je spíše zaměřena na logické, analytické a lineární myšlení. Jaké jsou projevy funkční specializace …

Funkční specializace hemisfér Pokračovat ve čtení »

Klíčové aspekty obecné neurologie

Co je neurologie? Neurologie je věda, která se zabývá fyziologií, funkcemi a patologiemi nervové soustavy. Studuje strukturu a funkci mozku, míchy, periferních nervů a jejich vazeb s jinými orgány. Cílem neurologie je poskytnout účinnou diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění. Klíčové aspekty neurologie Neurologie je složitá věda se spoustou klíčových aspektů, které je třeba vzít v …

Klíčové aspekty obecné neurologie Pokračovat ve čtení »

CMP – Příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence

Příčiny Příčiny mohou být různé, od genetických faktorů až po zranění nebo nemoci. Nejčastějšími příčinami jsou poruchy motorické koordinace, neurologické poruchy, poruchy svalů, poruchy vědomí, poruchy pohybového aparátu, neurologické dysfunkce, poruchy vnímání a duševní choroby. Klinické formy Klinické formy se mohou lišit podle typu postižení. Mezi nejčastější klinické formy patří hypokinezie, hypotonie, dyskinezie, dystonie, apraxie, …

CMP – Příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence Pokračovat ve čtení »

Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu

Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér Spolupráce obou hemisfér mozku je zásadní pro vyšší formy sdělovacího procesu. Neuropsychologická charakteristika těchto poruch je hlavním krokem k pochopení a případné léčbě. Typické příznaky Snížená schopnost koncentrace Snížená schopnost orientace v čase a prostoru Potíže s učením nových informací Přítomnost poruch vnímání Porušení jazykových dovedností Porušení kognitivních funkcí Tyto …

Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu Pokračovat ve čtení »