Neuropsychologie

Základy speciální neurologie

Co je to speciální neurologie? Speciální neurologie je odvětví medicíny, které se zabývá vyšetřením, léčbou a prevencí neurologických poruch. Tento obor se zaměřuje na léčbu neurologických poruch, jako jsou epilepsie, mozkové poranění, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a další. Speciální neurologie je velmi důležitá pro diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění. Vyšetření neurologických poruch Neurologické vyšetření je …

Základy speciální neurologie Pokračovat ve čtení »

Zánětlivá onemocnění nervového systému

Co je zánětlivé onemocnění nervového systému? Zánětlivé onemocnění nervového systému (ZON) je skupina autoimunitních onemocnění, která postihuje centrální nervový systém (CNS), což je seskupení mozku, míchy a nervových obalů. Zánětlivá onemocnění nervového systému jsou vyvolána poruchou imunitního systému a mohou mít vážné a trvalé následky. Následky mohou zahrnovat bolesti hlavy, ztrátu zraku, ztrátu sluchu, poškození …

Zánětlivá onemocnění nervového systému Pokračovat ve čtení »

Bdění, spánek, EEG

Bdění, Spánek a EEG Bdění, spánek a elektroencefalogram (EEG) jsou základními fyziologickými procesy, které ovlivňují naše každodenní životy. Máme tendenci takové stavy přirozeně změnit, abychom se cítili zdravě a produktivně. Klíčové Aspekty Bdění a Spánku Když se probudíme, uvědomujeme si své okolí a vnímáme jeho podněty. To je stav bdění, který je charakterizován vysokou úrovní …

Bdění, spánek, EEG Pokračovat ve čtení »

Pomocná vyšetření v neurologii

Pomocná vyšetření v neurologii V oblasti neurologie se často používají pomocné vyšetřovací metody, které pomáhají lékařům identifikovat a vyhodnotit neurologické abnormality a léčbu. Průzkumy ukazují, že pomocná vyšetření jsou velmi účinné při identifikaci potenciálních neurologických onemocnění, a proto je jejich využívání v neurologii stále stoupá. Rozdělení pomocných vyšetření v neurologii Pomocné vyšetření v neurologii se …

Pomocná vyšetření v neurologii Pokračovat ve čtení »

RF a porucha jeho funkcí

Jak diagnostikovat poruchy funkcí? Poruchy funkcí jsou obecně diagnostikovány pomocí řady komplexních testů a vyšetření. V závislosti na specifickém stavu a úrovni poškození může být potřeba provést různé typy vyšetření. Například pokud je podezření na poškození mozku, může být nutné provést MRI, CT nebo PET sken. V případě, že je podezření na poškození kostí nebo …

RF a porucha jeho funkcí Pokračovat ve čtení »

Neuropsychologická metodologie a diagnostika

Co je neuropsychologická metodologie a diagnostika? Neuropsychologická metodologie a diagnostika je obor v medicíně, který se zabývá studiem fungování mozku a jeho vztahu k lidskému chování. Tento obor se zabývá studiem, jak se lidské chování mění v závislosti na narušení nebo poruchách mozku, a používá různé metody a techniky k posouzení a diagnostice těchto poruch. …

Neuropsychologická metodologie a diagnostika Pokračovat ve čtení »

Definice a předmět klinické neuropsychologie

Co je klinická neuropsychologie? Klinická neuropsychologie je obor, který se zabývá studiem vztahu mezi mozkem a chováním. Je to vědní obor, který se zabývá zkoumáním, jak jsou různé neurologické poruchy spojeny s psychickými funkcemi a chováním. Cílem tohoto oboru je identifikovat a popsat poruchy v mozku, které mají vliv na duševní zdraví a chování člověka. …

Definice a předmět klinické neuropsychologie Pokračovat ve čtení »

Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie

Co je to systematická a funkční neuroanatomie? Systematická a funkční neuroanatomie je jedno z nejstarších vědních odvětví, které se zabývá studiem struktury a funkce mozku. Bylo založeno v 19. století, a to díky výzkumu slavného anatomického průkopníka, Paula Broca. Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie Neuroanatomie se zabývá studiem aktivity neuronů v mozku, aby bylo …

Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie Pokračovat ve čtení »

Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí

Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí je komplexní oblast, která se zabývá prevencí a léčbou neurologických onemocnění a poruch, které mají dopad na vestibulární funkce člověka. Tyto poruchy mohou mít vliv na schopnost člověka se orientovat v prostoru, kontrolovat pohyb a udržovat rovnováhu. Klinické symptomy Klinické symptomy zahrnují zvýšenou …

Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí Pokračovat ve čtení »

Stručná systematická a funkční neuroanatomie

Stručná systematická a funkční neuroanatomie Neuroanatomie je věda o strukturách mozku a nervové soustavy. Je to obor, který se zabývá anatomií, funkcí a biologií neuronů a lidského mozku. Stručná systematická a funkční neuroanatomie se soustředí na výzkum struktury lidského mozku a jeho funkcí. Neuroanatomie a lidský mozek Lidský mozek je nejdůležitější orgán v lidském těle …

Stručná systematická a funkční neuroanatomie Pokračovat ve čtení »