Neuropsychologie

Definice a předmět klinické neuropsychologie

Co je klinická neuropsychologie? Klinická neuropsychologie je obor, který se zabývá studiem vztahu mezi mozkem a chováním. Je to vědní obor, který se zabývá zkoumáním, jak jsou různé neurologické poruchy spojeny s psychickými funkcemi a chováním. Cílem tohoto oboru je identifikovat a popsat poruchy v mozku, které mají vliv na duševní zdraví a chování člověka. […]

Definice a předmět klinické neuropsychologie Read More »

Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie

Co je to systematická a funkční neuroanatomie? Systematická a funkční neuroanatomie je jedno z nejstarších vědních odvětví, které se zabývá studiem struktury a funkce mozku. Bylo založeno v 19. století, a to díky výzkumu slavného anatomického průkopníka, Paula Broca. Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie Neuroanatomie se zabývá studiem aktivity neuronů v mozku, aby bylo

Nejdůležitější základy systematické a funkční neuroanatomie Read More »

Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí

Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí je komplexní oblast, která se zabývá prevencí a léčbou neurologických onemocnění a poruch, které mají dopad na vestibulární funkce člověka. Tyto poruchy mohou mít vliv na schopnost člověka se orientovat v prostoru, kontrolovat pohyb a udržovat rovnováhu. Klinické symptomy Klinické symptomy zahrnují zvýšenou

Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí Read More »

Stručná systematická a funkční neuroanatomie

Stručná systematická a funkční neuroanatomie Neuroanatomie je věda o strukturách mozku a nervové soustavy. Je to obor, který se zabývá anatomií, funkcí a biologií neuronů a lidského mozku. Stručná systematická a funkční neuroanatomie se soustředí na výzkum struktury lidského mozku a jeho funkcí. Neuroanatomie a lidský mozek Lidský mozek je nejdůležitější orgán v lidském těle

Stručná systematická a funkční neuroanatomie Read More »

Analýza mechanismu ukládání informací v mozku

Co je to mechanismus ukládání informací v mozku? Mozek je náš nejdůležitější orgán, který je zodpovědný za uchovávání informací. Mechanismus ukládání informací v mozku je proces, který se snaží pochopit, jak mozek skladuje informace a jak se přizpůsobuje změnám, které se v něm vyskytují. Jaké jsou základní principy mechanismu ukládání informací v mozku? Neurověda se

Analýza mechanismu ukládání informací v mozku Read More »

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému

Co jsou epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému? Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému jsou poměrně časté neurologické poruchy, které mohou způsobit záchvaty, ztrátu vědomí, změny v chování a další neurologické problémy. Epilepsie je příčinou asi počtvrté části všech neurologických poruch. Příčiny epilepsie a jiných záchvatových onemocnění nervového systému Příčiny epilepsie a jiných

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému Read More »

Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně

Co je Korsakovův syndrom? Korsakovův syndrom je stav, který je způsoben porušením paměti a kognitivních schopností v důsledku závažného poškození mozku. Tento syndrom může být způsoben otravou alkoholem, léčbou některými druhy léků, infekcemi nebo neurologickými onemocněními. U pacientů s Korsakovovým syndromem je zaznamenána porucha paměti, špatná schopnost učení, ztráta koncentrace, zmatení, apatie a snížená schopnost

Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně Read More »

Nádorová onemocnění nervového systému

Co je Nádorová onemocnění nervového systému? Nádorová onemocnění nervového systému, také známá jako neuroonkologie, se týkají vývoje, diagnostiky a léčby různých typů nádorů, které se vyskytují v mozku a míše. Nádory mozku a míchy jsou mezi nejzávažnějšími typy rakoviny a mohou mít devastující důsledky. Typy Nádorové onemocnění nervového systému Nádory mozku a míchy mohou být

Nádorová onemocnění nervového systému Read More »

Klinická neuropsychologie v psychiatrii

Co je klinická neuropsychologie v psychiatrii? Klinická neuropsychologie v psychiatrii je vědní obor, který se zabývá vztahem mezi mozkem, behaviorálními vlastnostmi a duševním zdravím. Tento vědní obor se snaží pochopit, jak funguje lidské vnímání, myšlení a chování, a jak se chování může měnit během změn v mozku. Klinická neuropsychologie v psychiatrii je interdisciplinární obor, který

Klinická neuropsychologie v psychiatrii Read More »

Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS

Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS Významnost postižení CNS Poruchy emocionality jsou spojeny se závažnými postiženími CNS. Některé z nejčastějších komplikací CNS zahrnují mrtvici, traumata mozku, poškození míchy, zánět mozku a meningitidu. Tyto komplikace mohou způsobit závažné neurologické poškození, což může vést k poruchám emocí, jako je deprese, úzkost, náladovost, násilnost a

Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS Read More »