Neuropsychologie

Analýza mechanismu ukládání informací v mozku

Co je to mechanismus ukládání informací v mozku? Mozek je náš nejdůležitější orgán, který je zodpovědný za uchovávání informací. Mechanismus ukládání informací v mozku je proces, který se snaží pochopit, jak mozek skladuje informace a jak se přizpůsobuje změnám, které se v něm vyskytují. Jaké jsou základní principy mechanismu ukládání informací v mozku? Neurověda se …

Analýza mechanismu ukládání informací v mozku Pokračovat ve čtení »

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému

Co jsou epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému? Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému jsou poměrně časté neurologické poruchy, které mohou způsobit záchvaty, ztrátu vědomí, změny v chování a další neurologické problémy. Epilepsie je příčinou asi počtvrté části všech neurologických poruch. Příčiny epilepsie a jiných záchvatových onemocnění nervového systému Příčiny epilepsie a jiných …

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému Pokračovat ve čtení »

Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně

Co je Korsakovův syndrom? Korsakovův syndrom je stav, který je způsoben porušením paměti a kognitivních schopností v důsledku závažného poškození mozku. Tento syndrom může být způsoben otravou alkoholem, léčbou některými druhy léků, infekcemi nebo neurologickými onemocněními. U pacientů s Korsakovovým syndromem je zaznamenána porucha paměti, špatná schopnost učení, ztráta koncentrace, zmatení, apatie a snížená schopnost …

Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně Pokračovat ve čtení »

Nádorová onemocnění nervového systému

Co je Nádorová onemocnění nervového systému? Nádorová onemocnění nervového systému, také známá jako neuroonkologie, se týkají vývoje, diagnostiky a léčby různých typů nádorů, které se vyskytují v mozku a míše. Nádory mozku a míchy jsou mezi nejzávažnějšími typy rakoviny a mohou mít devastující důsledky. Typy Nádorové onemocnění nervového systému Nádory mozku a míchy mohou být …

Nádorová onemocnění nervového systému Pokračovat ve čtení »

Klinická neuropsychologie v psychiatrii

Co je klinická neuropsychologie v psychiatrii? Klinická neuropsychologie v psychiatrii je vědní obor, který se zabývá vztahem mezi mozkem, behaviorálními vlastnostmi a duševním zdravím. Tento vědní obor se snaží pochopit, jak funguje lidské vnímání, myšlení a chování, a jak se chování může měnit během změn v mozku. Klinická neuropsychologie v psychiatrii je interdisciplinární obor, který …

Klinická neuropsychologie v psychiatrii Pokračovat ve čtení »

Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS

Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS Významnost postižení CNS Poruchy emocionality jsou spojeny se závažnými postiženími CNS. Některé z nejčastějších komplikací CNS zahrnují mrtvici, traumata mozku, poškození míchy, zánět mozku a meningitidu. Tyto komplikace mohou způsobit závažné neurologické poškození, což může vést k poruchám emocí, jako je deprese, úzkost, náladovost, násilnost a …

Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality při různých formách postižení CNS Pokračovat ve čtení »

Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace

Akutní organický psychosyndrom Akutní organický psychosyndrom (AOP) je běžná příčina psychických poruch, která může nastat v důsledku potíží s mozkem, které jsou vyvolány přímou trauma, infekcemi nebo léky. Mezi jeho nejčastější příznaky patří poruchy paměti, poruchy pozornosti, poruchy řeči, poruchy chování, změny nálad a poruchy spánku. Příčinou AOP může být také porucha metabolismu nebo narušení …

Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace Pokračovat ve čtení »

Degenerativní onemocnění nervového systému

Co je Degenerativní onemocnění nervového systému? Degenerativní onemocnění nervového systému (DNOS) je skupina onemocnění, která postihuje centrální nervový systém (CNS), který zahrnuje mozek a míchu. Zahrnuje širokou škálu stavů, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, svalová dystrofie a amyotrofická laterální skleróza (ALS). Tato onemocnění jsou často spojena s věkem, ale mohou se vyskytnout až v …

Degenerativní onemocnění nervového systému Pokračovat ve čtení »

Poruchy čití

Co jsou poruchy čtení? Poruchy čtení jsou problémy, které mohou způsobit, že děti mají potíže s pochopením a čtením. Poruchy čtení mohou mít různé stupně závažnosti, od lehkých poruch, jako je dyslexie, až po těžší poruchy jako dysgrafie. Jaké jsou příznaky poruch čtení? Příznaky poruch čtení se mohou lišit v závislosti na druhu poruchy. Časté …

Poruchy čití Pokračovat ve čtení »