Psychodiagnostika

Jednoduché testy inteligence: Kohsovy kostky, D 48 Domino

Kohsovy kostky a D 48 Domino – jednoduché testy inteligence Testování inteligence je věda, která se stará o různé druhy psychologických testů – od jednoduchých až po složité. Kohsové kostky a D 48 Domino patří mezi ty nejjednodušší testy inteligence. Tyto testy ukazují schopnost logického myšlení, schopnosti řešit problémy a učení se zkušenostmi a okolnostmi. …

Jednoduché testy inteligence: Kohsovy kostky, D 48 Domino Pokračovat ve čtení »

Testy organicity: Jak funguje Grassiho test a Test organické integrity OIT?

Testy organicity: Co je to Grassiho test a Test organické integrity OIT? Organicity je výraz, který označuje odolnost různých materiálů vůči rozpadu či škodlivinám. Testy organicity se používají k určení kvality materiálu nebo sloučeniny. Existují dva základní typy testů organicity: Grassiho test a Test organické integrity OIT. Grassiho test Grassiho test je druh chemického testu, …

Testy organicity: Jak funguje Grassiho test a Test organické integrity OIT? Pokračovat ve čtení »

Testy organicity: Grassiho test, Test organické integrity OIT

Test organické integrity OIT – nastavte si svůj zdravý životní styl Organická integrity OIT je klíčem k získání zdravějšího životního stylu. Tento test vám umožní získat přesnou představu o tom, jaké látky jsou v potravinách, které jíte, a jaké látky se nacházejí v produktech, které používáte. Jak funguje test organické integrity OIT? Test organické integrity …

Testy organicity: Grassiho test, Test organické integrity OIT Pokračovat ve čtení »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální orientace FIRO-B, IHAVEZ, SUPOS

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální orientace FIRO-B, IHAVEZ, SUPOS V současné době je stále více kladen důraz na využití dotazníkové metody pro zjišťování potřeb a zájmů lidí. Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou jednou z nejpopulárnějších metod, jak zjistit informace o člověku. Nejčastěji se používají k hodnocení osobnosti, schopností a sociálních dovedností. Mezi nejoblíbenější dotazníky …

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: Dotazník interpersonální orientace FIRO-B, IHAVEZ, SUPOS Pokračovat ve čtení »

Klinické metody: Jak může anamnéza pomoci diagnostikovat?

Co je anamnéza? Anamnéza je jedním z nejdůležitějších nástrojů v klinické medicíně. Jedná se o zásadní součást diagnostického procesu, která slouží k identifikaci potenciálních příčin nemoci. Lékaři mohou anamnézu využít k identifikaci a hodnocení rizikových faktorů, známek a příznaků, dřívějších diagnóz a léčebných postupů, osobních a rodinných dějin a dalších informací. Jak anamnéza může pomoci …

Klinické metody: Jak může anamnéza pomoci diagnostikovat? Pokračovat ve čtení »

Sebeposuzovací stupnice

Co je sebeposuzovací stupnice? Sebeposuzovací stupnice je psychometrická metoda, která umožňuje respondentům sebehodnotit na základě konkrétních kritérií. Vyžaduje, aby se respondenti vyjádřili k určitým vlastnostem, například ke své sebedůvěře, sebeúctě nebo schopnostem. Sebeposuzovací stupnice může být použita k hodnocení emocí, osobnosti a chování. Jak funguje sebeposuzovací stupnice? Sebeposuzovací stupnice obvykle obsahuje škálu otázek, které se …

Sebeposuzovací stupnice Pokračovat ve čtení »

Komplexní testy inteligence: Jak fungují Wechsler – Bellevue, WAIS-R a WAIS – III?

Co jsou komplexní testy inteligence? Komplexní testy inteligence jsou diagnostickými nástroji, které jsou používány k měření inteligence a schopností. Komplexní testy inteligence nejen měří IQ, ale také prokáží hloubku znalostí a pochopení. Tyto testy jsou obvykle vyvinuty tak, aby odpovídaly konkrétnímu stupni vývoje, věku a úrovni intelektu. Wechsler – Bellevue, WAIS-R a WAIS – III …

Komplexní testy inteligence: Jak fungují Wechsler – Bellevue, WAIS-R a WAIS – III? Pokračovat ve čtení »

Dotazníkové metody: princip, přehled, dělení

Co jsou dotazníkové metody? Dotazníkové metody jsou jednou z hlavních forem průzkumu trhu a jsou také často používány v oblasti kvalitativního výzkumu. Jedná se o nástroj, který umožňuje shromáždit údaje z širokého spektra zdrojů, včetně individuálních respondentů a skupin. Cílem je získat informace o zkušenostech, postojích, názorech a znalostech lidí. Princip dotazníkových metod Principem dotazníkových …

Dotazníkové metody: princip, přehled, dělení Pokračovat ve čtení »

Projektivní testy: Jaký je princip, přehled a dělení?

Co jsou projektivní testy? Projektivní testy jsou psychologické testy, které slouží k odhalení skrytého motivace a psychického stavu člověka. Jsou založeny na principu interpretace, kdy význam odpovědí je interpretován a vyvozováno z nich závěry. Tyto testy často využívají obrázky a scénáře, aby pomohly respondentům vyjádřit své myšlenky a pocity. Princip projektivních testů Princip projektivních testů …

Projektivní testy: Jaký je princip, přehled a dělení? Pokračovat ve čtení »

Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: psychosomatika, alexithymie (TAS, BIQ, AAS), typ chování A (Framingham Type A Scale, Jenkins aktivity Survay, CAS, ANIM, DMI (Defense Mechanism Inventory), (Plutchik LSI (Life Style Index)

Jednodimenzionální dotazníky a inventáře psychosomatiky a alexithymie Psychosomatika je oblast medicíny, která se zabývá vztahem mezi duševními a fyzickými stavy člověka. Alexithymie je psychologický termín, který označuje schopnost člověka pochopit a popsat své emoce. Psychosomatika a alexithymie se často využívají k měření a diagnostice psychologických stavů. Existují řada dotazníků a inventářů, které jsou používány k …

Jednodimenzionální dotazníky a inventáře: psychosomatika, alexithymie (TAS, BIQ, AAS), typ chování A (Framingham Type A Scale, Jenkins aktivity Survay, CAS, ANIM, DMI (Defense Mechanism Inventory), (Plutchik LSI (Life Style Index) Pokračovat ve čtení »