Psychodiagnostika

Testy parciálních a kombinovaných schopností: Jak funguje S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti a Test laterality?

Co jsou testy parciálních a kombinovaných schopností? Testy parciálních a kombinovaných schopností jsou psychologické testy, které mají za úkol zjistit, jak jsou lidé schopni zvládat konkrétní situace a zvládat různé úkoly. Tyto testy se používají k vyhodnocení schopností a dovedností lidí v různých oblastech. Jak funguje S test? S test je test, který je navržen …

Testy parciálních a kombinovaných schopností: Jak funguje S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti a Test laterality? Pokračovat ve čtení »

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: TE-ZA-DO, Bellův dotazník přizpůsobivosti, Cornell index 3, RSSSI

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: TE-ZA-DO, Bellův dotazník přizpůsobivosti, Cornell index 3, RSSSI Pokud se zabýváte výzkumem zaměřeným na psychologii, psychometrii nebo jinou oblast vědy o chování, potřebujete kvalitní a přesné nástroje k měření. Multidimenzionální dotazníky a inventáře jsou jednou z nejdůležitějších metod k měření výzkumných proměnných. Existuje mnoho typů dotazníků a inventářů, které lze použít …

Multidimenzionální dotazníky a inventáře: TE-ZA-DO, Bellův dotazník přizpůsobivosti, Cornell index 3, RSSSI Pokračovat ve čtení »

Testy inteligence: princip, přehled, dělení

Co je to test inteligence? Test inteligence je měřítko, které se používá k hodnocení schopností osoby. Jeho cílem je poskytnout hodnotné informace o intelektuálních schopnostech člověka, které mohou být použity pro odhad jeho schopností a potenciálu. Test inteligence může být použit k určení schopností jedince, jeho potenciálu pro úspěšnost v různých oblastech, jako je školství, …

Testy inteligence: princip, přehled, dělení Pokračovat ve čtení »

Jednoduché testy inteligence: Jak fungují Ravenovy progresivní matrice (Standard PM, Advanced PM)?

Co jsou Ravenovy progresivní matice? Ravenovy progresivní matice (zkráceně PM) jsou jednoduché testy inteligence, které byly vyvinuty v roce 1938 psychologem Johnem Ravenem na měření abstraktního myšlení. Testy jsou určeny pro děti i dospělé a jejich úkolem je zjistit, jak dobře jedinec dokáže rozlišovat různé vzory a kombinace barev, tvarů a obrazů. Testy jsou klasifikovány …

Jednoduché testy inteligence: Jak fungují Ravenovy progresivní matrice (Standard PM, Advanced PM)? Pokračovat ve čtení »

Klinické metody: rozhovor

Co jsou klinické metody? Klinické metody jsou vysoce strukturované techniky, které se obecně používají k identifikaci, diagnostice a léčbě duševních poruch. Tyto metody mohou zahrnovat rozhovor, pozorování a psychometrické testování, aby bylo možné posoudit stav, který se považuje za duševní poruchu. Rozhovor Rozhovor je jednou z nejčastějších klinických metod, které se používají k diagnostice duševní …

Klinické metody: rozhovor Pokračovat ve čtení »

Jednoduché testy inteligence: UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT, C.F. 2A

Co je Jednoduchý inteligenční test UNESCO? Jednoduchý inteligenční test UNESCO (KVIT) je krátký verbální test, který je součástí vědeckého výzkumu v oblasti inteligence. Tento test byl vyvinut v roce 1949 a byl prvním standardizovaným testem inteligence. Tato studie měří schopnosti inteligence, jako jsou schopnosti komunikace, paměť a pochopení. Test se skládá z 45 otázek, které …

Jednoduché testy inteligence: UNESCO, Krátký verbální inteligenční test KVIT, C.F. 2A Pokračovat ve čtení »

Testy osobnosti: princip, přehled, dělení

Testy osobnosti: princip, přehled, dělení Testy osobnosti jsou vysoce efektivní nástroj pro pochopení lidského chování. Používají se k hodnocení psychologických charakteristik a mohou být použity k identifikaci talentů, porozumění motivacím a vyhodnocení schopností. Testy osobnosti jsou vysoce účinným nástrojem pro poznání sebe sama a ostatních. Co jsou to testy osobnosti? Test osobnosti je psychologický test, …

Testy osobnosti: princip, přehled, dělení Pokračovat ve čtení »

Testy parciálních a kombinovaných schopností: S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti, Test laterality

Testování parciálních a kombinovaných schopností Testování schopností je jednou z nejdůležitějších částí psychologické diagnostiky. Existuje mnoho způsobů, jak zjistit, jakým způsobem se člověk vyvíjí, čemu rozumí nebo jaké dovednosti má. V této části se zaměříme na testy parciálních a kombinovaných schopností, které se používají k měření rozdílných psychologických aspektů. S-test S-test je klasický test psychometrie, …

Testy parciálních a kombinovaných schopností: S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti, Test laterality Pokračovat ve čtení »

Komplexní testy inteligence: T.I.P., Orientační zkouška, Mannheimský inteligenční test MIT

Komplexní testy inteligence Inteligence je jednou z nejdůležitějších vlastností, kterou může člověk mít. Používají se k měření inteligence různé typy testů, které poskytují přesnou představu o intelektuálních schopnostech. Mezi ty nejzákladnější patří T.I.P., Orientační zkouška, Mannheimský inteligenční test MIT. T.I.P. T.I.P. (Test inteligence pro dospělé) je jedním z nejrozšířenějších komplexních testů inteligence. Je určen pro …

Komplexní testy inteligence: T.I.P., Orientační zkouška, Mannheimský inteligenční test MIT Pokračovat ve čtení »

Grafické projektivní metody: Kochův test stromu, Test tří stromů

Grafické projektivní metody: Kochův test stromu, Test tří stromů Grafické projektivní metody jsou psychologické techniky, které se zabývají projekcí vnitřních pocitů, konfliktů a motivací na předměty nebo obrazy. Nejznámějšími grafickými projektivními metodami jsou Kochův test stromu a Test tří stromů. Kochův test stromu Kochův test stromu, jehož autorem je německý psychiatr Ernst Koch, je grafická …

Grafické projektivní metody: Kochův test stromu, Test tří stromů Pokračovat ve čtení »