Frustrace a agrese

Frustrační agrese nebo podrážděná agrese je agrese směřující k dostupnému cíli vyvolaná nějakým druhem frustrace (např. agrese vyvolaná rozvrhem). To může, ale nemusí být součástí přemisťovací aktivity. Když napadený objekt není příčinou frustrace, agrese je prý přemístěna.

Teorie spojitosti mezi frustrací a agresí

Psychologický deník, s. 106. 59-71.

Doporučujeme:  Rozmanitost na pracovišti