Odposlech na pracovišti

Naslouchání na pracovišti je druh aktivního naslouchání, který se obecně využívá v profesionálním prostředí. Naslouchací schopnosti jsou nezbytné pro kariérní úspěch, organizační efektivitu a spokojenost pracovníků. Naslouchání na pracovišti zahrnuje pochopení procesu naslouchání (tj. vnímání, interpretace, hodnocení a akce) a jeho bariér, které brání toku tohoto procesu. Podobně jako u jiných dovedností existují specifické techniky pro zlepšení efektivity naslouchání na pracovišti. Navíc je nezbytné uvědomit si roli neverbální komunikace při komunikaci na pracovišti, protože pochopení zpráv zcela zahrnuje více než jen prosté verbální zprávy.

Absenteeismus · Agresivita · Šikana · Konflikt · Ovládání zrůdy · Kontraproduktivní chování · Spolupracovník podrážející · Kybernetická agrese · Demokracie · Deviance · Diskriminace · Diverzita · Emoce · Mlčení zaměstnanců · Průzkumy mezi zaměstnanci · Posilování · Hodnocení · Feminisace · Přátelství · Genderová nerovnost · Drby · Štěstí · Harassment · Zdravotní dohled · Humor · Incivilita · Intervence · Jargon · Poslech · Mikropravování · Mobbing · Morálka · Výkonnost kanceláře hodnocení · Fotbie · Soukromí · Probuzení · Profanie · Syndrom královny včely · Vztahy · Pomsta · Romantika · Sabotáž · Bezpečnost · Spiritualita · Obměna zaměstnanců · Strategie · Stres · Dozor · Toxické pracoviště · Školení · Násilí · Wellness

Doporučujeme:  Rehabilitační psychologie