Littlewoodův zákon

Littlewoodův zákon uvádí, že jednotlivci mohou očekávat, že se jim stane zázrak rychlostí asi jednoho za měsíc.

Zákon byl zarámován profesorem Cambridgeské univerzity J. E. Littlewoodem a publikován ve sbírce jeho prací A Mathematician’s Miscellany; snaží se (mimo jiné) odhalit jeden prvek údajné nadpřirozené fenomenologie a souvisí s obecnějším zákonem skutečně velkých čísel, který říká, že s dostatečně velkou velikostí vzorku se pravděpodobně stane jakákoli nehorázná věc.

Littlewoodův zákon, vyslovující určité domněnky, je vysvětlen následovně: zázrak je definován jako výjimečná událost zvláštního významu, ke které dochází s frekvencí jedna ku milionu; během hodin, kdy je člověk vzhůru a bdělý, prožije člověk jednu věc za sekundu (například vidí obrazovku počítače, klávesnici, myš, článek atd.); navíc je člověk bdělý asi osm hodin denně; a v důsledku toho lidská vůle za 35 dní prožije za těchto domněnek 1 008 000 věcí. Přijmeme-li tuto definici zázraku, lze očekávat, že člověk pozoruje jednu zázračnou událost v průběhu každých 35 po sobě jdoucích dnů – a proto jsou podle této úvahy zdánlivě zázračné události ve skutečnosti běžné.

Doporučujeme:  Samsara