5-alfa reduktáza

Steroidogeneze, ukazující obě akce 5-alfa reduktázy v dolním centru.

5-alfa reduktázy, také známé jako 3-oxo-5-alfa-steroidní 4-dehydrogenázy, jsou enzymy podílející se na metabolismu steroidů. Podílejí se na 3 metabolických drahách: biosyntéze žlučových kyselin, metabolismu androgenů a estrogenů a karcinomu prostaty.

5-alfa reduktázy katalyzují následující chemickou reakci:

Dva substráty těchto enzymů jsou tedy 3-oxo-5 alfa-steroid a akceptor, zatímco jeho dva produkty jsou 3-oxo-Delta4-steroid a redukovaný akceptor.

5-alfa reduktázy přeměňují testosteron, mužský pohlavní hormon, na silnější dihydrotestosteron:

Všimněte si hlavního rozdílu – dvojné vazby Δ4,5 na prstenci A (zcela vlevo). (Ostatní rozdíly mezi diagramy nesouvisí s chemickou strukturou.)

Tyto enzymy se také podílejí na tvorbě takových neurosteroidů, jako jsou alopregnanolon a THDOC.

Existují dva izoenzymy, steroid 5-alfa reduktáza 1 a 2 (SRD5A1 a SRD5A2).

Druhý izoenzym má nedostatek 5-alfa-reduktázy, což vede k určité formě intersexualismu.

Enzym je produkován pouze ve specifických tkáních mužského lidského těla, konkrétně v kůži, semenných váčcích, prostatě a nadvarleti.

Inhibice 5-alfa reduktázy má za následek sníženou produkci DHT, zvýšené hladiny testosteronu a možná i zvýšené hladiny estradiolu. Gynekomastie je možným vedlejším účinkem inhibice 5-alfa reduktázy.

Inhibitory 5-alfa-reduktázy se používají při benigní hyperplazii prostaty, rakovině prostaty a plešatosti. Obě izoformy se také tvoří v mozku, kde slouží k vytvoření neurosteroidu allopregnanolonu (5AR typ I) a konverzi T na DHT(5AR typ II)(1). Finasterid inhibuje funkci pouze jednoho z izoenzymů (typ 2), zatímco dutasterid inhibuje obě formy.

Výzkum ukázal, že některé houby mají aktivitu anti-5-alfa reduktázy.

Tento enzym patří do rodiny oxidoreduktáz, konkrétně těch, které působí na CH-CH skupinu dárce s jinými akceptory. Systematický název této třídy enzymů je 3-oxo-5alfa-steroid:akceptor Delta4-oxidoreduktáza. Mezi další běžně používané názvy patří steroid