Alfred Wilhelm Volkmann

Narodil se v Lipsku, studoval tam od roku 1821 a v roce 1826 získal doktorát. V roce 1828 se habilitoval jako Privatdozent na univerzitě v Lipsku. Tam se v roce 1834 stal mimořádným profesorem zootomie. V roce 1837 odešel do Dorpatu jako profesor fyziologie, patologie a sémiotiky. Jeho bydliště v Dorpatu však bylo krátké: na univerzitu v Halle-Wittenbergu odešel již v roce 1843. V roce 1854 Volkmann převzal i výuku anatomie, a to až do roku 1872, kdy byla fyziologie rozvětvena a předána Juliu Bernsteinovi.

V roce 1872, po padesátém doktorském jubileu, odešel zcela ze své univerzitní činnosti. Zemřel v Halle v Sasku-Anhaltsku.

Dnes je nejvíce připomínán pro své přírůstky do fyziologie nervového systému a fyziologické optiky. V roce 1842 prokázal, že sympatické nervy jsou z velké části tvořeny medulárními vlákny vznikajícími ze sympatických a míšních ganglií. Nicméně také vymezil a identifikoval četné rysy hrubé anatomie, včetně Volkmannových kanálů. Kromě toho byl Volkmann evangelikál, který oponoval materialismu a přednesl řadu projevů proti materialistickému přebírání identity mezi tělem a myslí.

Richard von Volkmann, jeho syn, se stal význačným chirurgem.


VIAF: 62327863 –
Doporučujeme:  Parasympatický nervový systém