Arginin vazopresin receptor 2

Arginin vazopresin receptor 2 (AVPR2, také nazývaný V2 receptor) je protein, který působí jako receptor pro arginin vazopresin. AVPR2 patří do podskupiny receptorů spřažených s G-proteinem. Jeho aktivita je zprostředkována G-proteinem typu G, který stimuluje adenylátcyklázu.

AVPR2 je exprimován v ledvinném tubulu, převážně v distálním stočeném tubulu a sběrných kanálcích, v plicní tkáni plodu a rakovině plic, poslední dva faktory jsou spojeny s alternativním sestřihem. AVPR2 je exprimován také mimo ledvinu a při stimulaci se do krevního oběhu uvolňují různé koagulační faktory.

Primární vlastností AVPR2 v ledvinách je reakce na arginin vazopresin stimulací mechanismů, které koncentrují moč a udržují homeostázu vody v organismu. Při ztrátě funkce AVPR2 se projeví onemocnění Nefrogenní diabetes Insipidus (NDI).

CRH – FSH – LHRH – TRH – Somatostatin

Vasopresin (1A, 1B, 2) – Oxytocin – LHCG – cytokinový receptor typu I (GH, Prolaktin) – TSH

Atriální natriuretický faktor – kalcitonin – cholecystokinin – VIP

Delta – Kappa – Mu – Sigma (1, 2) – Nociceptin

Angiotenzin – Bradykinin/Tachykinin (TACR1) – Kalcitonin genově příbuzný peptid – Galanin – GPCR neuropeptid (B/W, FF, S, Y) – Neurotenzin

Doporučujeme:  Tardivní dysfrenie