Degenerativní onemocnění

Degenerativní onemocnění je onemocnění, při kterém se funkce nebo struktura postižených tkání nebo orgánů bude v průběhu času postupně zhoršovat, ať už v důsledku běžného tělesného opotřebení nebo volby životního stylu, jako je cvičení nebo stravovací návyky. Degenerativní onemocnění jsou opakem infekčních onemocnění.

Některé příklady degenerativních onemocnění

Doporučujeme:  Genotypy