Dogmatismus

Dogmatismus je osobnostní rys spojený se sklonem k obvyklému, arogantnímu prosazování názorů, někdy s malým ohledem na důkazy. To může být aspekt autoritářství. Jeho opakem může být otevřenost

Dogmatický styl osobnosti je charakterizován příliš zjednodušeným myšlením, odporem vůči změně postojů nebo přesvědčení a apelováním na autoritu, aby ospravedlnila své přesvědčení. Osobnost může mít svůj původ v dětství, způsobený úzkostmi spojenými se vztahem rodič-dítě [nutná citace] nebo modelováním od rodičů [nutná citace].

Posouzení této vlastnosti může zahrnovat použití Rokeachovy stupnice dogmatismu

Dogmatismus a další osobnostní rysy

Dogmatismus v profesních skupinách

Dogmatismus v klinické psychologii

Vzhledem k jejich počtu jsou disertační práce uvedeny v samostatném článku Dogmatismus – disertační práce

Doporučujeme:  Ohrožený národ