Důkaz podle příkladu

Důkaz příkladem (také známý jako nevhodné zobecnění) je logický klam, kdy jeden nebo více příkladů jsou prohlašovány za „důkaz“ pro obecnější tvrzení.

Tento klam má následující strukturu a formu argumentů:

Následující příklad ukazuje, proč je to logický omyl:

Vada v tomto argumentu je velmi zřejmá, ale argumenty stejné formy se mohou někdy zdát poněkud přesvědčivé, jako v následujícím příkladu:

Nicméně argumentace příkladem je platná, pokud vede od jednotného předpokladu k existenciálnímu závěru. Například:

Jedná se o neformální verzi logického pravidla známého jako existenciální úvod (také známý jako partikularizace nebo existenciální generalizace).

Doporučujeme:  Neuromuskulárně blokující léčivo