Gardner Murphy

Gardner Murphy (1895-1979) byl vlivný americký sociální psycholog, řadu let pracoval na Kolumbijské univerzitě.

Mezi jeho přátele patřili Ruth Benedictová, Margaret Meadová, Erik Erikson, Lawrence Frank, Helen a Robert Lyndovi a Ruth Munroeová.

Když Hodgson Fellow v psychologickém výzkumu na Harvardu (1922-25), začal první telepatické experimenty prostřednictvím bezdrátových v Chicagu a Newarku. představil své výsledky na sympoziu na Clark University v dokumentu s názvem Telepathy as an Experimental Problem. Uváděl, že drtivá většina výsledků by mohla být vysvětlena náhodami, ale že výrazné výjimky zůstaly nevysvětleny.

Americká společnost pro psychologický výzkum pojmenovala na jeho počest Cenu Gardnera Murphyho

Oženil se s Lois Barclay Murphy a společně napsali 16 knih

Gardner Murphy. „[Review of] Charles A. Ellwood. Methods in Sociology: A Critical Study.“ The Journal of Social Psychology 5, (1934): 261-266.Plný text

Doporučujeme:  Nábor Cue