Hormonální substituční terapie (z muže na ženu)

Hormonální substituční terapie (HRT) pro transsexuály a transsexuály nahrazuje hormony přirozeně se vyskytující v jejich těle hormony druhého pohlaví. Ne všechny případy hormonální substituční terapie jsou však používány transsexuály. Některé důvody pro to zahrnují muže, kteří si přejí mít tělo bez vlasů, v důsledku menšího množství testosteronu, androgenů v jejich těle. Jeho účelem je způsobit rozvoj sekundárních pohlavních znaků požadovaného pohlaví. Nemůže zvrátit změny vyvolané první přirozenou vyskytující se pubertou transsexuálů, to je provedeno chirurgickou změnou pohlaví a pro transženy epilací. Někteří intersexuálové také dostávají HRT, a to buď od dětství, aby potvrdili pohlaví, které jim bylo přiděleno, nebo později, pokud se toto přidělení ukázalo jako nesprávné.

Zatímco někteří lidé tvrdí, že hormonální terapie ve skutečnosti nemuželuje ani feminizuje, otázka je jednou z definic. Pokud maskulinizací a feminizací člověk míní zcela reprodukovat mužský nebo ženský biologický stav, nelze to se současnou lékařskou nebo chirurgickou terapií udělat. Nicméně cílem HRT, a vlastně všech somatických terapií, je poskytnout pacientům více uspokojující tělo, které je více v souladu s jejich skutečnou psychologickou pohlavní identitou. Je třeba poznamenat, že účinky hormonální terapie jsou často mnohem více uspokojující pro transgenderové muže než pro transgenderové ženy. Je snazší produkovat sekundární mužské pohlavní znaky androgeny, než zbavit transgenderové ženy těchto zavedených znaků.

Formální požadavky na HRT

Někteří jedinci se rozhodnou podávat si léky sami („udělej si sám“), často proto, že dostupní lékaři mají v této věci příliš málo zkušeností, nebo v první řadě není k dispozici žádný lékař. Někdy se trans osoby rozhodnou podávat si léky sami, protože jejich lékař jim hormony nepředepíše bez dopisu od terapeuta pacienta, který uvede, že pacient splňuje diagnostická kritéria pro GID a činí informované rozhodnutí o přechodu. Mnoho terapeutů vyžaduje alespoň 3 měsíce nepřetržité psychoterapie a/nebo reálného životního testu, aby mohli napsat takový dopis, jak je navrženo ve standardech péče HBIGDA. Za těchto okolností si jedinec může podávat léky sám, dokud nezíská tato povolení, s pocitem, že by neměl čekat na lékařského odborníka, aby byl přesvědčen o jeho situaci. Navíc vzhledem k tomu, že mnoho jedinců musí platit za vyšetření a péči z vlastní kapsy, mohou být výdaje pro pokračování v takové terapii také neúnosné.

Doporučujeme:  Vlci

Samostatné podávání hormonů je však potenciálně nebezpečné. Jedinci, kteří hledají lékaře, kteří mají znalosti a jsou ochotni léčit transgenderové pacienty, mohou chtít konzultovat podpůrné skupiny pro transgender nebo adresář lékařů vstřícných k LGBT, v USA například doporučující službu Gay and Lesbian Medical Association na GLMA.org.

Změny zjištěné v pubertě

Řada kosterních a chrupavčitých změn se odehrává po nástupu puberty různou rychlostí a dobou. Někdy v pozdních nácti letech dochází k epifyzárnímu záchvatu (jinými slovy, konce kostí jsou srostlé a uzavřené) a délka kostí je stanovena na celý život. Celková výška a délka paží, nohou, rukou a nohou tedy nejsou hormonální substituční terapií ovlivněny. Detaily tvaru kostí se však v průběhu života mění, kosti jsou těžší a hlouběji vymodelované pod vlivem testosteronu. Mnohé z těchto rozdílů jsou popsány v knize Desmonda Morrise Manwatching.

Změny obličeje se vyvíjejí postupně v průběhu času a sexuální dimorfismus (fyzický rozdíl mezi pohlavími) má tendenci narůstat s věkem. V populaci podobné velikosti těla a etnické příslušnosti:

U transgenderových osob mezi muži a ženami HRT často obsahuje kromě výše zmíněných estrogenů a progestogenů také antiandrogeny.

HRT obvykle nezpůsobuje zpomalení růstu ochlupení obličeje nebo změnu hlasu.

Psychické změny jsou hůře definovatelné, protože HRT je obvykle první fyzická akce, která se při přechodu odehrává. Tato skutečnost sama o sobě má významný psychologický dopad, který je těžké odlišit od hormonálně vyvolaných změn. Mnozí také uvádějí, že se cítí sebevědoměji.

Distribuce tukové tkáně