Melanokortinový receptor

Melanokortinové receptory jsou členy rodiny rhodopsinů 7-transmembránových receptorů spřažených s G-proteinem.

Existuje pět členů systému melanocortinových receptorů, z nichž každý má odlišnou specificitu pro melanocortiny:

Tyto receptory jsou inhibovány endogenními antagonisty agouti signalizačním proteinem a agouti příbuzným proteinem a aktivovány endogenním agonistou melanocyty stimulujícím hormonem.

Doporučujeme:  Heteronymní hemianopsie