Melatoninový receptor 1A

Soubor:PBB GE MTNR1A 221369 na tn.png

Více referenčních výrazových dat

Melatoninový receptor 1A, známý také jako MTNR1A, je lidský gen.

Tento gen kóduje jednu ze dvou forem receptoru s vysokou afinitou pro melatonin, primární hormon vylučovaný epifýzou. Tento receptor je 7-transmembránový receptor spřažený s G-proteinem, který je zodpovědný za účinky melatoninu na cirkadiánní rytmus savců a reprodukční změny ovlivněné délkou dne. Receptor je integrální membránový protein, který je snadno zjistitelný a lokalizovaný do dvou specifických oblastí mozku. Zdá se, že hypotalamické suprachiasmatické jádro se podílí na cirkadiánním rytmu, zatímco hypofýza pars tuberalis může být zodpovědná za reprodukční účinky melatoninu.

Doporučujeme:  Genofond