Neurální vazba

Podle hypotézy neurální vazby neurony v rámci různých neuronálních sestav synchronně střílí, aby spojily různé rysy neuronálních reprezentací dohromady. Jako mechanismus vazby byly navrženy neuronové oscilace.

Operační architektonika se opírá o teorii metastabilní dynamiky. Pojem metastability byl vyvinut v
vědě o koordinační dynamice J. A. Scottem Kelsem a označuje režim,
ve kterém je koordinace mezi složkami v organismu (jako jsou
kortikální oblasti) dynamickou rovnováhou mezi segregací (autonomní
zpracování) a integrací (synchronní zpracování) taková, že ani
proces nedominuje nebo plně nepředepisuje chování a obojí je nezbytné
pro generování kognitivních jevů. Viz např. Bressler SL, Kelso JAS. Dynamika kortikální koordinace a poznávání. Trendy v kognitivních vědách 5:26-36 (2001).

Doporučujeme:  Anterior cingulate cortex