Noviny

Noviny jsou publikace obsahující zprávy, informace a reklamu, obvykle tištěné na levném papíře zvaném novinový papír. Noviny obecného zájmu často obsahují články o politických událostech, zločinu, podnikání, umění/zábavě, společnosti a sportu. Většina tradičních novin také obsahuje redakční stránku obsahující sloupce, které vyjadřují osobní názory spisovatelů. Doplňkové rubriky mohou obsahovat reklamu, komiksy, kupóny a další tištěná média. Noviny jsou nejčastěji vydávány denně nebo týdně a obvykle se zaměřují na jednu konkrétní zeměpisnou oblast, kde žije většina jejich čtenářů navzdory tomu, s kým žijí. Navzdory nedávným nezdarům v oběhu a ziscích jsou noviny stále nejikoničtějším odbytištěm zpráv a dalších typů psané žurnalistiky.

Stejně jako noviny masmédií musí zajistit, aby slovník, který používají, byl sdílen jejich čtenáři.

Doporučujeme:  Doprava