Odhad čitelnosti Raygor

Přezdívka Raygorova grafu.

Raygor Estimate Graph je metrika čitelnosti pro anglický text, vyvinutá Altonem L. Raygorem (1977).

Stupeň U.S. grade se vypočítá podle průměrného počtu vět a písmen na sto slov. Tyto průměry jsou vyneseny do konkrétního grafu, kde průnik průměrného počtu vět a průměrného počtu písmen/slov určuje úroveň čtení obsahu. Všimněte si, že tento graf je velmi podobný grafu Fry Readability Formula.

Tento graf se primárně používá v sekundárním vzdělávání, aby pomohl roztřídit učební materiály a knihy do příslušných čtenářských skupin.

Doporučujeme:  Modelování (rozcestník)