Opačné pohlaví

Výraz „opačné pohlaví“ odkazuje na pohlaví, které heterosexuála sexuálně přitahuje; tedy na pohlaví vhodné pro pohlavní rozmnožování.

Někteří badatelé zabývající se genderovou teorií zpochybňují biologický pojem „pohlaví“ a naznačují, že existuje více než dvě pohlaví a pluralita pohlaví. Odmítají široce rozšířenou představu, že všichni lidé ztělesňují jedno ze dvou, polární pohlaví. Jiní s tím nesouhlasí.

Doporučujeme:  Prestige