Ospalost

Somnolence (nebo „ospalost“) je stav blízký spánku, silná touha po spánku nebo spánek po neobvykle dlouhou dobu. Má dva odlišné významy, odkazující jak na obvyklý stav předcházející usínání, tak na chronický stav odkazující na to, že je v tomto stavu nezávislý na cirkadiánním rytmu. Porucha charakterizovaná posledně uvedeným stavem je nejčastěji spojována s uživateli hypnotik na předpis, jako je mirtazapin nebo zolpidem.

Je považován za menší poruchu vědomí než strnulost nebo kóma.

Doporučujeme:  Existenční terapie