Řečové figury

Řečnická figura, někdy nazývaná rétorika nebo locution, je slovo nebo fráze, která se odchyluje od přímočarého, doslovného jazyka. Řečnické figury jsou často používány a vytvářeny pro zdůraznění, svěžest výrazu nebo srozumitelnost. Jejich používáním však může trpět i srozumitelnost.
Všimněte si, že všechny teorie významu mají nutně pojem „doslovný jazyk“ (viz doslovný a obrazný jazyk). Podle teorií, které tak nečiní, není řečnická figura zcela koherentním pojmem.

Jako příklad obrazného užití slova, uvažte větu, korunuji vás. Může to znamenat:

Během renesance, doby, kdy učenci v každé disciplíně měli vášeň pro klasifikaci všech věcí, vynaložili spisovatelé velké množství energie na vymýšlení všemožných tříd a podtříd figur řeči. Henry Peacham například ve své Zahradě vznešenosti (1577) vyjmenoval 184 různých figur řeči:

„Pro zjednodušení tento článek rozděluje čísla mezi schémata a tropy, ale nepokouší se o další podklasifikaci (např. „Figures of Disorder“). V rámci každé kategorie jsou slova řazena abecedně. Každý obrázek odkazuje na stránku, která poskytuje větší podrobnosti a relevantní příklady, ale pro zjednodušení je zde umístěna krátká definice. Některé z uvedených mohou být považovány za rétorické pomůcky, které jsou si v mnoha ohledech podobné.“

Doporučujeme:  Princip největšího štěstí