Referenční skupiny

Referenční skupina je sociologický pojem odkazující na skupinu, s níž je společensky srovnávána jiná skupina. Referenční skupiny se používají za účelem vyhodnocení a určení povahy charakteristik a sociologických atributů daného jedince nebo jiné skupiny. Referenční skupiny poskytují měřítka a kontrast potřebný pro srovnání a vyhodnocení charakteristik skupiny a osobních charakteristik.

„[Referenční skupiny jsou] skupiny, na které lidé odkazují při hodnocení svých [vlastních] kvalit, okolností, postojů, hodnot a chování.“ – William Thompson & Joseph Hickey, Society in Focus, 2005.

Referenční skupiny fungují jako referenční rámec, na který lidé vždy odkazují při hodnocení svých úspěchů, svých rolí, výkonu, tužeb a ambicí. Referenční skupina může být buď z členské skupiny nebo nečlenské skupiny.
Příkladem referenční skupiny by bylo určení blahobytu. Jednotlivec v USA s ročním příjmem 80 000 dolarů může být považován za movitý, když se pro srovnání použijí osoby uprostřed příjmové vrstvy, které vydělávají zhruba 32 000 dolarů ročně. Pokud by však referenční skupina používaná pro určení tohoto konkrétního majetku jednotlivců měla být horních 0,1% domácností v USA, ty, které vydělávají 1,6 milionu dolarů nebo více, byly použity jako referenční skupiny, příjem jednotlivce ve výši 80 000 dolarů by jej činil spíše chudým.

Doporučujeme:  Vysokoškolský diplom