Rhinální kůra

Rhinální kůra je kůra obklopující rhinální štěrbinu, včetně entorhinální kůry a perirhinální kůry.
Jedná se o kortikální oblast ve středním spánkovém laloku, která je tvořena Brodmannovými oblastmi 28, 34, 35 a 36.

Vstupy ze všech smyslových kůr proudí do kůry perirhinální a parahipokampální, odkud pokračuje do kůry entorhinální a pokračuje do hipokampu. Po zpětné vazbě z hipokampu se pak stejnou cestou vrací zpět do smyslových kůr.

rhinální kůra je navržena jako součást nervového okruhu pro explicitní paměť.
Studie porovnávající výsledky selektivních lézí s hipokampem a s rhinální kůrou zjistily, že léze v hipokampu nezpůsobují poškození pouze v testech rozpoznávání objektů, ale léze v rhinální kůře způsobily závažné poškození anterográdu a retrográdní poškození v testech rozpoznávání objektů. Závěr byl, že rozpoznávání objektů (sémantická paměť) závisí na rhinální kůře.

pro snímek nosní kůry a jejího umístění.

Doporučujeme:  George M. Stratton