Rhombomera

V embryu obratlovců je rhombomera přechodně rozdělený segment vyvíjející se nervové trubice (neuromere) v oblasti, která se nakonec stane rhombencephalonem. Rhombomery se objevují jako série mírně zúžených otoků v nervové trubici, kaudální až cefalická flexura. V embryonálním vývoji člověka jsou rhombomery přítomny do 29. dne. Dospělý rhombencephalon se skládá z ponů, mozečku a meduly.

Každá rhombomera je odlišná a buňky různých rhombomer se nepromísí. Buňky neuronového hřebenu z každé rhombomery dávají vzniknout různým gangliím neboli shlukům neuronů. Osud rhombomery je ovlivněn diferenciální expresí Hoxových genů.

Předpokládá se, že správný vývoj různých hltanových oblouků závisí na interakcích se specifickými kosočtverci.

Neurální vývoj/Neurulace – Neurula – Neurální záhyby – Neurální drážka – Neurální trubice – Neurální znak – Neuromer (Rhombomera) – Notochord – Neurální deska

Vývoj očí – Optické váčky – Optická stopka – Optický pohárek – Sluchový váček – Sluchový důlek

Doporučujeme:  Srovnávací fyziologie