Sociální pravidlo

Sociální pravidlo v sociologii odkazuje na jakoukoli společenskou konvenci, která je ve společnosti běžně dodržována. Tato pravidla nejsou napsána v zákoně ani jinak formalizována.

V sociálním konstruktivismu je kladen velký důraz na sociální pravidla. Tvrdí se, že tato pravidla jsou společensky konstruována, že jsou vytvářena společností. Tím, že jsou vytvářena společností, je míněno, že tato pravidla působí na každého člena společnosti, ale zároveň jsou jednotlivci znovu vytvářena.

Sociologové představující symbolický interaktivismus tvrdí, že sociální pravidla vznikají prostřednictvím interakce mezi členy společnosti. Zaměření na aktivní interakci zdůrazňuje proměnlivý, proměnlivý charakter sociálních pravidel. Ta jsou specifická pro sociální kontext, zejména čas a prostor. To znamená, že sociální pravidlo se v průběhu času mění v rámci téže společnosti. Co bylo přijatelné v minulosti, už nemusí platit. Podobně se pravidla liší napříč prostorem: co je přijatelné v jedné společnosti, nemusí být přijatelné v jiné.

Sociální pravidla odrážejí to, co je přijatelné nebo normální chování v každé situaci. Pojem diskurzu Michela Foucaulta úzce souvisí se sociálními pravidly, protože nabízí možné vysvětlení toho, jak jsou tato pravidla utvářena a jak se mění.

Jsou to sociální pravidla, která lidem říkají, co je normální chování pro určitou kategorii. Sociální pravidla tedy říkají ženě, jak se chovat žensky, a muži, jak být mužný.

Existují protichůdné teorie o tom, jak sociální pravidla vznikají, a také o tom, jak se mění.

Jedním z příkladů společenského pravidla je skutečnost, že lidé stojí ve frontě na trzích, aby si koupili své věci, to není psáno v žádném zákoně, ale je akceptováno.

Doporučujeme:  Glabrousness