Sociální programy v Kanadě

Obecně lze říci, že před velkou hospodářskou krizí většinu sociálních služeb poskytovaly náboženské charity a jiné soukromé skupiny. Změna vládní politiky mezi 30. a 60. lety znamenala vznik sociálního státu, podobného mnoha západoevropským zemím. Většina programů z té doby se stále používá, i když mnohé byly během 90. let omezeny, protože vládní priority se posunuly směrem ke snižování dluhu a deficitu.

Všechny provincie v Kanadě poskytují univerzální, veřejně financovanou zdravotní péči, přičemž jejich náklady částečně dotuje federální vláda. Služby, které nejsou „na seznamu“ (pokryté provinčními plány), mohou být zakoupeny soukromě, nicméně Kanada je neobvyklá tím, že zakazuje nákup soukromého pojištění nebo péče pro jakékoli služby, které jsou na seznamu.

Povinné základní vzdělání poskytují všechny provincie za nominální náklady. Soukromé vzdělání je také dostupné, ale jeho poměrně vysoké náklady a relativní kvalita veřejného vzdělávání brání mnoha rodičům v jeho využívání ve srovnání se Spojenými státy nebo Británií. Střední vzdělání je nepovinné, a proto dražší, zatímco postsekundární je ještě dražší, ale stále je do značné míry dotováno federální a provinční vládou. Pro snížení nákladů existují také studentské půjčky.

Kanadské hypotéky jsou pojištěny federální Canadian Mortgage and Housing Corporation a většina provincií má ministerstva, která mají na starosti regulaci trhu s bydlením.

Všechny provincie udržují program tohoto druhu známý pod názvy jako „sociální pomoc“, „podpora příjmu“, „podpora příjmu“ a „sociální pomoc“; lidově jsou známé jako sociální pomoc. Účelem těchto programů je zmírnit extrémní chudobu poskytováním měsíční platby lidem s nízkým nebo žádným příjmem. Pravidla pro způsobilost a poskytnutá částka se v jednotlivých provinciích značně liší.

Většina kanadských seniorů má nárok na starobní důchod (Old Age Security), což je zdanitelná měsíční platba sociálního zabezpečení. Většina bývalých pracovníků může navíc pobírat dávky v rámci Canada Pension Plan nebo Quebec Pension Plan na základě svých příspěvků během své kariéry. Stejně tak mnoho lidí má soukromou penzi prostřednictvím svého zaměstnavatele, i když to je stále méně časté, a mnoho lidí využívá vládní daňovou úlevu na investice zvané Registered Retirement Savings Plan nebo může spořit peníze soukromě.

Doporučujeme:  Dětská spirace

Protože odpovědnost za „indiány“ byla v ústavě dána federální vládě, kvůli kulturním a historickým rozdílům od zbytku populace a protože domorodci v Kanadě trpí vyšší mírou většiny sociálních problémů, sociální programy pro indiány, Metisy a Inuity jsou často vedeny odděleně.

Obvykle má každá provincie svůj odbor nebo ministerstvo, které má na starosti péči o děti a zabývá se adopcemi, pěstounskou péčí atd. Od roku 2007 nabízí federální vláda také příspěvek na všeobecnou péči o děti, aby dotovala náklady na místa v jeslích nebo jiné formy péče o děti.