Teorie – jasnost pozorování

Ve filosofii vědy se o pozorováních říká, že jsou „zatížena teorií“, pokud jsou ovlivněna
teoretickými předpoklady, které zastává výzkumník. Teze o ladění teorie je nejvíce
spojována s prací Norwooda Russella Hansona, Thomase Kuhna a Paula Feyerabenda z konce 50. a začátku 60. let a byla
pravděpodobně poprvé (přinejmenším implicitně) přednesena Pierrem Duhemem asi o 50 let dříve

Dvě formy teorie‐ladennosti by měly být odděleny: a) sémantická forma: význam pozorovacích pojmů je
částečně určen teoretickými předpoklady; b) percepční forma: teorie držené badatelem na velmi základní kognitivní úrovni ovlivňují vnímání badatele. První lze označit jako sémantickou
a druhou jako percepční teorii‐ladennost.

Albert Einstein ·
Alfred North Whitehead ·
Aristoteles ·
Auguste Comte ·
Averroes ·
Berlínský kruh ·
Carl Gustav Hempel ·
C. D. Broad ·
Charles Sanders Peirce ·
Dominicus Gundissalinus ·
Daniel Dennett ·
Epikuriáni ·
Francis Bacon ·
Friedrich Schelling ·
Galileo Galilei ·
Henri Poincaré ·
Herbert Spencer ·
Hugh of Saint Victor ·
Immanuel Kant ·
Imre Lakatos ·
Isaac Newton ·
John Dewey ·
John Stuart Mill ·
Jürgen Habermas ·
Karl Pearson ·
Karl Popper ·
Karl Theodor Jaspers ·
Larry Laudan ·
Otto Neurath ·
Paul Haeberlin ·
Paul Feyerabend ·
Pierre Duhem ·
Pierre Gassendi ·
Plato ·
R.B. Braithwaite ·
René Descartes ·
Robert Kilwardby ·
Roger Bacon ·
Rudolf Carnap ·
Stephen Toulmin ·
Stolmicismus ·
Thomas Hobbes ·
Thomas Samuel Kuhn ·
Vídeňský kruh ·
W.V.O. Quine ·
Wilhelm Windelband ·
Wilhelm Wundt ·
William of Ockham ·
William Whewell ·
více…

Analýza ·
Analyticko-syntetické rozlišení ·
A priori a a posteriori ·
Umělá inteligence ·
Kauzalita ·
Kommensurability ·
Konstrukce ·
Problém vymezení ·
Vysvětlující síla ·
Fakt ·
Falzifikovatelnost ·
Ignoramus et ignorabimus ·
Induktivní uvažování ·
Ingenuita ·
Dotaz ·
Modely vědeckého bádání ·
Příroda ·
Objektivita ·
Pozorování ·
Paradigma ·
Problém indukce ·
Vědecké vysvětlení ·
Vědecké právo ·
Vědecká metoda ·
Vědecká revoluce ·
Vědecká teorie ·
Testabilita ·
Volba teorie ·

Potvrzovací holismus · Koherentismus · Kontextualismus · Konvencionalismus · Deduktivně-nomologický model · Determinismus · Empiricismus · Fallibilismus · Foundationalismus · Hypoteticko-deduktivní model · Infinitismus · Instrumentalismus · Naturalismus · Positivismus · Pragmatismus · Racionalismus · Přijatý pohled na teorie · Reduktivismus · Sémantický pohled na teorie · Vědecký realismus · Scientism · Scientific anti-realism · Uniformitarianism · Vitalismus · Metafyzika

Doporučujeme:  Péče a demence

Epistemologie · Dějiny a filozofie vědy · Dějiny vědy · Dějiny evolučního myšlení · Filozofie biologie · Filozofie mysli · Filozofie umělé inteligence · Filozofie informace · Filozofie vnímání · Filozofie společenských věd · Filozofie životního prostředí · Filozofie psychologie · Filozofie techniky · Filozofie informatiky · Pseudověda · Vztah mezi náboženstvím a vědou · Rétorika vědy · Sociologie vědy  poznání ·
Kritika vědy ·Alchymie ·
více…

Portál · Kategorie · Pracovní skupina · Diskuse · Změny