Učebny

Univerzitní učebna s trvale instalovanými stolními židlemi a zelenými tabulemi.

Učebna střední (střední) školy v Německu

Většina tříd má nějakou formu velké psací plochy, na které si učitel nebo instruktor může dělat poznámky, aby je třída viděla. Tradičně to bylo ve formě tabule, i když ty jsou v zámožných školách stále méně obvyklé, nahrazeny flipcharty, tabulemi a interaktivními tabulemi. Mnohé mají také metodu promítání diapozitivů nebo informací.

I když mnohá z těchto pravidel mají své rozumné zdůvodnění, pragmatický dopad široké škály behavoriálních zákazů vůči studentům během vyučování může mít navzdory jejich prospěšnému dopadu kumulativní, i když nezamýšlený, tísnivý dopad. To platí zejména pro pravidla, jako je zákaz nošení klobouků nebo čepic, která nelze rozumně hájit jako ochranu učebního prostředí a jsou pouze způsobem, jak podřídit vůli studentů vůli učitele, a to bez jiného účelu než jako výkon malicherné autority.

Tato zdánlivě bezvýznamná záležitost se může projevit významným významem například v případech, kdy náboženská praxe nařizuje nosit klobouk nebo jinou pokrývku hlavy, což je svévolně zakázáno školními pravidly.

Doporučujeme:  Vedení veřejného mínění