Ulf-Dietrich Reips

Ulf-Dietrich Reips je jedním z průkopníků internetového psychologického experimentování (metoda používaná v experimentální psychologii). Metodu začal vyvíjet v roce 1994 a v roce 1995 založil Web Experimental Psychology Lab, první laboratoř pro provádění reálných experimentů na World Wide Web. Následně zasvětil svou kariéru vývoji metod a nástrojů pro internetový výzkum, jak je patrné z jeho publikací a internetového vědeckého portálu. Mezi jeho publikace patří Dimensions of Internet Science (2001) a Standards for Internet-based experimenting (2002). V roce 2005 byl Reips zvolen prvním ne-severoamerickým prezidentem Společnosti pro počítače v psychologii (SCiP). Reips byl také jedním z vítězů první německé soutěže internetové literatury v roce 1996, se svým Websonettem.

Doporučujeme:  Pracovní směny v pracovní dny