Zanedbávání dětí

Zanedbávání dětí, je kategorie špatného zacházení souvisejícího se zneužíváním dětí, kdy biologický rodič (biologičtí rodiče) nebo zákonem přidělená dospělá osoba (dospělí) nezajistí náležité potřeby fyzické péče o své závislé děti.

Zanedbání je trvalé neplnění základních fyzických a/nebo psychických potřeb dítěte způsobem, který pravděpodobně vážně poškodí jeho zdraví nebo vývoj. V těhotenství k tomu může dojít v důsledku nesprávného užívání mateřské látky.
Zanedbání může zahrnovat neplnění:

Zanedbávání dětí je obecně asi třikrát častější než fyzické zneužívání a asi šestkrát častější než sexuální zneužívání. (Tato čísla jsou každoročně k dispozici od Střediska pro kontrolu nemocí Spojených států, kde se tyto statistiky sestavují.)

Zanedbání je často vnímáno jako méně závažné než jiné formy zneužívání dětí, ale jeho následky mohou být velmi škodlivé. Děti, které jsou zanedbávány, se často vyvíjejí pomaleji než ostatní a je pro ně těžké najít si přátele a zapadnout do skupiny vrstevníků, i když opět to může být z jiných důvodů, jako jsou poruchy autistického spektra.

National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) ve Spojeném království označila tyto příznaky za důvod k obavám

Zanedbání má pro dítě mnoho důsledků. Pro dítě může být vazba k ostatním – zejména úzké osobní vztahy s jinými lidmi – obzvlášť obtížná[citace nutná]. Pro dítě může být také snadné stát se příliš závislým na pozitivních vzorech, které jsou kvůli kontrastu mezi novou osobou a vzpomínkami ze zanedbávání bělejší než bílá.

Studie zanedbaných dětí

Experimentální studie s mladými zvířaty, které zkoumají takové proměnné, jako je podvýživa, deprivace matek, sociální izolace a otcovská absence, nám pomohly porozumět některým mechanismům, na kterých stojí neúspěch v prosperitě a další psychické a fyzické důsledky zanedbávání.