Zobrazení vápníku

Zobrazování vápníku odkazuje na vědeckou techniku obvykle prováděnou ve výzkumu, která je navržena tak, aby odrážela stav vápníku určité tkáně nebo média. Vzhledem k chemickým vlastnostem, které vápník vykazuje, jej nelze snadno „vyobrazit“. Místo toho jiná látka zvaná Fura fluoreskuje poté, co se naváže na vápník a je vystavena zářivce. Komplex Fura-Ca ovlivňuje vlnovou délku typicky spojenou s nevázanou Furou a výsledná fluorescence může být detekována kamerou upravenou (obvykle pomocí mikroskopu) pro zobrazování zářivkou. Vytvoří se tak počítačově vytvořený obraz, který lze analyzovat podle intenzity a v konečném důsledku odrážet stav Ca.

Tradiční zobrazovací technika vápníku může být také upravena tak, aby ukazovala „utlumení“ fluorescence přidáním manganu (Mn). Následná vazba na Furu pomocí Mn utlumí fluoresenci, protože komplex Fura-Mn nesdílí stejné vlastnosti vlnové délky jako Fura-Ca. Je také nutné upravit detekční vlnovou délku, protože Fura je obvykle detekována na vlnových délkách 340 a 380. Utlumení Mn je nejlépe spojeno s 360.

Doporučujeme:  Plastičnost závislá na aktivitě