Zrcadlové neurony

Zrcadlový neuron je neuron, který vystřelí jak v případě, že zvíře provede akci, tak v případě, že zvíře pozoruje stejnou akci, kterou provedlo jiné (zejména konspecifické) zvíře. Neuron tedy „zrcadlí“ chování jiného zvířete, jako by pozorovatel sám prováděl akci. Tyto neurony byly pozorovány u primátů, u některých ptáků a u lidí. U lidí byly nalezeny v Brocově oblasti a v dolní parietální kůře mozku. Někteří vědci považují zrcadlové neurony za jeden z nejdůležitějších poznatků neurovědy za poslední desetiletí. Viz například tento (hyperbolický) esej Ramachandrana o jejich potenciálním významu v imitaci a jazyce.

U opic se zrcadlové neurony nacházejí v dolním čelním gyru a dolním temenním laloku. Tyto neurony jsou aktivní, když opice vykonávají určité úkoly, ale také střílejí, když opice sledují, jak někdo jiný vykonává stejný specifický úkol. Výzkumníci používající fMRI, TMS a EEG našli důkaz podobného systému (porovnávání pozorování s činnostmi) v lidském mozku.

Funkce zrcadlového systému je předmětem mnoha spekulací. Tyto neurony mohou být důležité pro pochopení činnosti jiných lidí a pro učení se novým dovednostem napodobováním. Někteří výzkumníci také spekulují, že zrcadlové systémy mohou simulovat pozorované činnosti, a tím přispívat k naší teorii duševních dovedností, zatímco jiní dávají zrcadlové neurony do souvislosti s jazykovými schopnostmi. Bylo také navrženo, že problémy se zrcadlovým systémem mohou být základem kognitivních poruch, zejména autismu.

Výzkum všech těchto možností probíhá.

V 80. a 90. letech pracoval Giacomo Rizzolatti s Leonardem Fogassim a Vittoriem Gallesem na univerzitě v italské Parmě. Tito vědci umístili elektrody do spodní čelní kůry makaka, aby mohli studovat neurony specializované na kontrolu činnosti rukou, například chytání předmětů, sbírání předmětů atd. Během každého experimentu zaznamenávali z jednoho neuronu v opičím mozku, zatímco opici bylo umožněno sáhnout po kusech potravy, aby výzkumníci mohli měřit reakci neuronu na určité pohyby.

Doporučujeme:  Fyziognomie

Stejně jako u mnoha jiných pozoruhodných objevů byly zrcadlové neurony nalezeny náhodou. Rizzolatti vysvětluje; „Myslím, že to byl Fogassi, který stál vedle mísy s ovocem a sáhl po banánu, když některé neurony zareagovaly. Jak se to mohlo stát, když se opice nepohnula. Nejdříve jsme si mysleli, že je to chyba v našem měření nebo možná porucha zařízení, ale vše se v pořádku ověřilo a reakce se opakovaly, když jsme pohyb opakovali.“ [Jak odkazovat a odkaz na shrnutí nebo text]

Tato práce byla od té doby publikována a potvrzena zrcadlovými neurony nalezenými jak v podřadných frontálních, tak v podřadných parietálních oblastech mozku. V poslední době důkazy z fMRI, TMS a EEG a chování silně naznačují přítomnost podobných systémů u člověka, kde byly identifikovány oblasti mozku, které reagují během působení i pozorování působení. Není divu, že tyto oblasti mozku se velmi podobají oblastem nalezeným u makaků .

Význam zrcadlových neuronů

Od objevu zrcadlových neuronů se objevují velká tvrzení o jejich důležitosti (např. Ramachandran). Zejména se hodně spekuluje o vývoji zrcadlových neuronů a jejich vztahu k vývoji jazyka. Zatímco zrcadlové neurony jsou přítomny u makaků, tyto opice nenapodobují vzájemné chování, takže se zdá nepravděpodobné, že by se zrcadlové neurony vyvinuly pro napodobování učení. Místo toho mohou opici umožnit pochopit, co dělá jiná opice, nebo rozpoznat činnost druhé opice.

U lidí se zrcadlové neurony nacházejí v dolní čelní kůře mozkové, blízko Brocovy oblasti, jazykové oblasti. To vedlo k domněnkám, že se lidský jazyk vyvinul ze systému gestikulace / porozumění implementovaného v zrcadlových neuronech. Zrcadlové neurony mají jistě potenciál poskytnout mechanismus pro pochopení akce, imitaci učení a simulaci chování jiných lidí. Nicméně, stejně jako mnoho teorií o vývoji jazyka, existuje jen málo přímých důkazů oběma směry.