Klinická neuropsychologie

Neurodegenerativní onemocnění: Jaké jsou příznaky demence?

Neurodegenerativní onemocnění: Jaké jsou příznaky demence? Neurodegenerativní onemocnění je obecný termín popisující soubor nemocí, které způsobují postupné zhoršování funkce neuronů, což vede k závažným následkům. Jedním z nejznámějších neurodegenerativních onemocnění je demence. Příznaky demence se mohou lišit od jednotlivce k jednotlivci, ale obecně se příznaky demence pojí s poruchami paměti, myšlení, komunikace a chování. Příznaky […]

Neurodegenerativní onemocnění: Jaké jsou příznaky demence? Read More »

Dětská neuropsychologie: Jaké jsou její hlavní principy?

Co je dětská neuropsychologie? Dětská neuropsychologie je obor medicíny, který se zabývá vyšetřováním a léčbou duševních poruch u dětí. Cílem je zjistit, jak se dítě vyvíjí neurologicky a jakým způsobem jsou ovlivňovány jeho chování, učení a vývoj. Neuropsychologové se zaměřují na pochopení, jak mozek ovlivňuje a řídí lidské myšlení a chování a jakým způsobem toto

Dětská neuropsychologie: Jaké jsou její hlavní principy? Read More »

Neuropsychologická diagnostika: Jaké jsou typy testů a jak jsou validní?

Co je to neuropsychologická diagnostika? Neuropsychologická diagnostika je obor, který se zabývá studiem neurologických procesů a jejich vlivu na chování. Vyžaduje interdisciplinární přístup k vyhodnocování a studiu lidského chování. Neuropsychologové používají různé typy testů, aby lépe porozuměli, jak lidské chování souvisí s neurologickými procesy. Jaké jsou typy testů? Neuropsychologická diagnostika je proces, který může zahrnovat

Neuropsychologická diagnostika: Jaké jsou typy testů a jak jsou validní? Read More »

Afektivní poruchy: Jaké jsou příznaky deprese a bipolární afektivní poruchy?

Co jsou afektivní poruchy? Afektivní poruchy, také známé jako duševní poruchy, se vyznačují poruchami nálad, které jsou neadekvátní pro situaci. To zahrnuje depresi, bipolární afektivní poruchu (manickou depresi) a další podobné stavy. Tyto stavy se projevují změnami v myšlení, náladě, chování, vnímání a fyzických příznacích. Příznaky deprese Deprese je nejčastějším typem afektivní poruchy. Příznaky deprese

Afektivní poruchy: Jaké jsou příznaky deprese a bipolární afektivní poruchy? Read More »

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti neuropsychologie?

Co je to neuropsychologie? Neuropsychologie je obor studia, který se zabývá vztahem mezi mozkem a chováním. Jedná se o interdisciplinární vědu, která se zabývá lidskou myslí a jejími procesy. Neuropsychologie se zabývá stavem a funkcí mozku, které jsou zodpovědné za lidskou emocionální, sociální, kognitivní a motorickou funkci. Nejnovější trendy v oblasti neuropsychologie Neuropsychologie je stále

Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti neuropsychologie? Read More »

Traumatická postižení mozku: Jaké jsou jejich dopady na kognici a chování?

Co je to trauma mozku? Trauma mozku je lékařský termín pro poškození mozku, které může být způsobeno fyzickým zraněním. Může být způsobeno různými typy úrazů, jako je například pád, dopravní nehoda nebo úder do hlavy. Trauma mozku může mít vážné následky, které se liší v závislosti na tom, jak byl mozek traumatizován. Jaké jsou dopady

Traumatická postižení mozku: Jaké jsou jejich dopady na kognici a chování? Read More »

Poruchy příjmu potravy: Jaké jsou jejich kognitivní a emoční důsledky?

Co je to porucha příjmu potravy? Porucha příjmu potravy je psychické onemocnění charakterizované záměrným omezováním příjmu potravy, aby se udržela nadváha, nebo dokonce podváha. Příčiny jsou často zakořeněny v psychologických a sociálních problémech, jako jsou úzkost, deprese, traumatické životní události nebo nízké sebevědomí. Poruchy příjmu potravy se mohou projevit ve všech věkových skupinách, ale jejich

Poruchy příjmu potravy: Jaké jsou jejich kognitivní a emoční důsledky? Read More »

Ergoterapie: Jaké jsou její hlavní principy?

Co je to ergoterapie? Ergoterapie je vědní obor, který se zabývá výzkumem a praktickým využitím pracovních aktivit pro zlepšení zdraví a kvality života. Ergoterapeuti jsou zdravotničtí profesionálové, kteří spolupracují s klienty, aby zlepšili jejich schopnost provádět činnosti, které jsou pro jejich každodenní život důležité. Jaké jsou hlavní principy ergoterapie? Hlavní principy ergoterapie jsou: Klient je

Ergoterapie: Jaké jsou její hlavní principy? Read More »

Návykové látky: Jaké jsou jejich kognitivní a emoční důsledky?

Co jsou návykové látky? Návykové látky jsou látky, které jsou schopny způsobit závislost. Mezi tyto látky patří alkohol, tabák, drogy a další látky, které jsou často konzumovány k dosažení rychlého euforického stavu. Tyto látky mohou negativně ovlivnit fyzické, psychické a sociální zdraví jedince. Jaké jsou kognitivní a emoční důsledky? Konzumace návykových látek může mít širokou

Návykové látky: Jaké jsou jejich kognitivní a emoční důsledky? Read More »

Neuropsychologie – výhledy do budoucnosti: Co očekávat?

Neuropsychologie – výhledy do budoucnosti: Co očekávat? Neuropsychologie se zabývá studiem vztahu mezi mozkem, myšlením a chováním. Tento obor se vyvíjí a posunuje vpřed. V budoucnu budou neuropsychologové schopni využívat technologii a vědecké poznatky k získání většího pochopení toho, jak funguje lidský mozek. Jakou technologii lze očekávat? V budoucnu lze očekávat, že neuropsychologové budou využívat

Neuropsychologie – výhledy do budoucnosti: Co očekávat? Read More »