Afektivní poruchy: Jaké jsou příznaky deprese a bipolární afektivní poruchy?

Co jsou afektivní poruchy?

Afektivní poruchy, také známé jako duševní poruchy, se vyznačují poruchami nálad, které jsou neadekvátní pro situaci. To zahrnuje depresi, bipolární afektivní poruchu (manickou depresi) a další podobné stavy. Tyto stavy se projevují změnami v myšlení, náladě, chování, vnímání a fyzických příznacích.

Příznaky deprese

Deprese je nejčastějším typem afektivní poruchy. Příznaky deprese mohou zahrnovat:

 • Pocity smutku, beznaděje a bezmocnosti
 • Snížený zájem o oblíbené činnosti
 • Zhoršení koncentrace
 • Úzkost a napětí
 • Vyčerpání
 • Změny ve stravovacích a spánkových návycích
 • Nízká sebeúcta a nízké sebevědomí
 • Pocity viny a bezcennosti
 • Myšlenky na sebevraždu

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se každoročně na celém světě diagnostikuje deprese u přibližně 300 milionů lidí. Je to nejčastější duševní onemocnění na světě a může mít závažné dopady na kvalitu života.

Příznaky bipolární afektivní poruchy

Bipolární afektivní porucha je druhá nejčastější afektivní porucha. Je to vážné onemocnění, které se vyznačuje výkyvy nálady mezi depresí a manickou euforií.

Příznaky bipolární afektivní poruchy mohou zahrnovat:

 • Extrémní změny nálad
 • Nadměrnou energii a aktivitu
 • Zrychlené myšlení a mluvení
 • Neschopnost soustředit se
 • Rozptýlení
 • Neuvážené finanční rozhodnutí
 • Impulzivitu
 • Náhlou změnu chování
 • Nespavost

Podle WHO trpí bipolární afektivní poruchou přibližně 60 milionů lidí po celém světě. Přestože není známo přesné příčiny tohoto onemocnění, existuje řada léčebných možností, které mohou pomoci pacientům vyrovnat se s jeho příznaky.

Závěr

Afektivní poruchy, zejména deprese a bipolární afektivní porucha, jsou vážným duševním onemocněním, jejichž příznaky mohou výrazně ovlivnit kvalitu života pacientů. Naštěstí existuje řada léčebných možností, které mohou pacientům pomoci zvládnout své příznaky a obnovit si kvalitu života.

Pokud si všimnete, že máte některé z příznaků afektivní poruchy, je nejlepší se poradit se svým lékařem. Lékař Vám může pomoci stanovit diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu.

Doporučujeme:  Traumatická postižení mozku: Jaké jsou jejich dopady na kognici a chování?

Názor experta

Deprese a bipolární afektivní poruchy patří mezi nejčastější psychické poruchy. Pokud člověk trpí těmito poruchami, může se projevovat v oblasti emocí, chování i myšlení. Příznaky deprese se mohou projevovat ve formě smutku, úzkosti, únavy a nízké energie. Bipolární afektivní porucha je charakterizována náhlými střídáním nálad, větší náchylností ke stresu a přerušovaným spánkem.

Pokud máte podezření, že trpíte depresí nebo bipolární afektivní poruchou, doporučuji vám kontaktovat odborníka v oboru psychologie, který vám pomůže zjistit, zda máte tyto afektivní poruchy. Včasná diagnóza a léčba mohou pomoci vyhnout se závažným zdravotním problémům. Navíc existují různé terapeutické intervence a léky, které mohou pomoci při léčbě těchto poruch.

Jaké jsou příznaky deprese?

Příznaky deprese se mohou lišit od osoby k osobě, nicméně obecné příznaky zahrnují: náladovost, únavu, ztrátu zájmu o běžné aktivity, úzkost, pocity viny, nedostatek energie, poruchy spánku, myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování.

Jaké jsou příznaky bipolární afektivní poruchy?

Příznaky bipolární afektivní poruchy zahrnují změny nálad včetně náhlých a častých změn nálady, změny energie, změny chování, změny zájmu a motivace, změny spánku a poruchy paměti.

Jaké jsou vyhlídky pro lidi s afektivní poruchou?

Vyhlídky pro lidi s afektivní poruchou se liší od jednotlivce k jednotlivci. Většina lidí však může vést produktivní a plnohodnotný život s adekvátní léčbou a podporou. Léčba se může skládat z léků, psychoterapie nebo obojího.

Jak může člověk s afektivní poruchou získat podporu?

Člověk s afektivní poruchou by měl být schopen získat podporu od svých přátel a rodiny. Kromě toho existují i různé organizace poskytující podporu lidem s afektivní poruchou, jako jsou skupinová terapie, online komunity a další. Také je možné získat pomoc od odborníků, jako jsou psychiatři, psychologové a další terapeuti.